Parannamme kannattavuuttanne ja
leikkaamme samalla co2-päästöjänne

Energian käyttöä ei tarvitse vähentää,
vaan saada sama energia tekemään työ moneen kertaan.
- Calefa

 Hukkalämpö on rahan arvoista. Teollisuudella on valtavat potentiaalit
hyödyntää hukkalämpöä omissa prosesseissaan,
kiinteistöjen lämmityksessä tai myymällä energiaa ulos.

Hukkalämpöjen uudelleenkäyttö parantaa paitsi
yrityksen kannattavuutta, parantaa se myös maailmaa.

Kun uutta energiaa ei tarvitse valmistaa polttamalla, ei CO2-päästöjäkään synny.
Hukkalämpöjen hyödyntäminen on todellinen ekoteko.
Samalla säästyy selvää rahaa  tuotannon tehoista tinkimättä.
Ympäristöarvojen toteuttaminen ei voisi olla enää palkitsevampaa.

Calefa toteuttaa kokonaisratkaisuja, joissa prosesseissanne
syntyvät hukkalämmöt valjastetaan uusiokäyttöön.

 

Calefan malli

Hukkalämpöjen hyödyntämisessä teemme ainoastaan kokonaisratkaisuja, joissa vastaamme koko projektista: alkukartoituksesta säästölaskelmiin, suunnitelmiin, valmiiseen kokonaisratkaisuun ja sen jälkihoitoon.

Calefan malli on asiakkaalle turvallinen. Toimitukseen ei jää harmaita alueita, joissa vastuukysymykset olisivat epäselviä.

Calefa vastaa kaikesta. Hyvin yksinkertaista!

 

Teollisuudessa hukkalämpöjen hyödyntäminen on räätälöitävä kohdekohtaisesti.
Hukkalämmön lähteet ja uusiokäyttömahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Calefa on teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisessä Euroopan markkinajohtaja. Tunnemme tehokkaimmat ratkaisut.

Aluksi kartoitamme hukkalämmön hyödyntämispotentiaalit itse kohteessa. Selvitämme, missä hukkalämpöä syntyy ja miten sitä voi hyödyntää. Laskemme ratkaisun kannattavuuden: syntyvän energiansäästön ja takaisinmaksuajan.

Suosittelemme toteutusta ainoastaan, mikäli ratkaisu on laskelmien perusteella kannattava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisun takaisinmaksuaika on 1-3 vuotta ja syntynyt energiansäästö on vuositasolla vähintään 30 %.

 

Uusi vuosi, uusi myyjä

niiranen_nosto.jpg

 On helpompi tehdä maailmasta sellainen mitä haluaa vaikuttamalla siihen itse,  Sami Niiranen toteaa.
Calefan uusi ratkaisumyyjä tietää paljon datakeskuksista ja kriittisten toimintojen varmistamisesta, vaan ekologista aatetta hän ei yksinään osta. Mistä oikein on kyse?

Tutustu Samiin


Kiilto Oy lämpenee jatkossa hukkalämmöillä – co2-päästöt putoavat 300 000 kg vuodessa

Ympäristöystävällisyyden puolesta liputtava Kiilto Oy valjastaa liimanvalmistuksen hukkalämmöt yli kolmen hehtaarin tehdaskiinteistöjen lämmitykseen. Energiasäästö vastaa noin 180 omakotitalon vuosittaista lämmitystä.

Lue uutinen


Calefa Oy ja Oulun Energia Oy yhteistyöhön: Uusi liiketoimintamalli vähentää asiakkaiden tarvetta ostaa energiaa

Yhteistyöprojekteissa asiakasyrityksen ostoenergian tarvetta vähennetään pysyvästi valjastamalla yrityksen omissa prosesseissa syntyvää lämpöenergiaa uusiokäyttöön. Palveluun sisältyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Lue uutinen

 

PALVELUT

Kokonaistoimitukset

Calefa tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä hukkaenergian hyödyntämisratkaisuita avaimet käteen -periaatteella. Hoidamme puolestasi tarvekartoituksen, kannattavuusselvityksen, järjestelmä- ja laitesuunnittelun, projektoinnin, hankinnat, asennuksen, käyttöönoton, koulutuksen ja jälkihoidon. Joustava palvelumme kattaa koko projektin huolellisesta suunnittelusta aina laitteiston elinkaaren loppuun saakka.

Lue lisää          
 

TEKNOLOGIAT

Caleri® Energiakierto

Caleri® Energiakierto perustuu hukkalämmön talteenottoon, missä poistuvasta energiavirrasta otetaan mahdollisimman paljon energiaa talteen ja palautetaan prosessin alkuun priimaenergiana. Prosessin seurauksena samaan tuotantovolyymiin päästään entistä pienemmällä ulkopuolisen energian tarpeella ja kustannustehokkuus paranee.

Lue lisää

 

KANNATTAVUUSLASKURILLA voit laskea energian­­säästö­­mahdollisuutesi.

Syötä kannattavuuslaskuriin lämpötila- ja virtaama-arvot ja laske todellinen säästöpotentiaali. Voit tulostaa laskelman, joka helpottaa hukkaenergian selvittämistä. Laskurin avulla teet vaivattomasti vaihtoehtoisia laskelmia, jotka helpottavat optimaalisten ratkaisujen haarukointia.

Tee laskelma

 

calefa_home_3.jpg