Calefa on toimittanut vuodesta 2013 alkaen
noin 150 hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmää,
joissa asiakkaat ovat 6/2018 mennessä säästäneet:

Säästettyä rahaa

6 414 376 €

Säästettyä energiaa 

137 224 MWh

Päästövähenemä

30 506 tn CO2

 

Energian käyttöä ei tarvitse vähentää,
vaan saada sama energia tekemään työ moneen kertaan.
- Calefa


Parannamme kannattavuuttanne ja
leikkaamme samalla co2-päästöjänne 

Hukkalämpö on rahan arvoista. Teollisuudella on valtavat potentiaalit
hyödyntää hukkalämpöä omissa prosesseissaan,
kiinteistöjen lämmityksessä tai myymällä energiaa ulos.

Hukkalämpöjen uudelleenkäyttö parantaa paitsi
yrityksen kannattavuutta, parantaa se myös maailmaa.

Kun uutta energiaa ei tarvitse valmistaa polttamalla, ei CO2-päästöjäkään synny.
Hukkalämpöjen hyödyntäminen on todellinen ekoteko.
Samalla säästyy selvää rahaa  tuotannon tehoista tinkimättä.
Ympäristöarvojen toteuttaminen ei voisi olla enää palkitsevampaa.

Calefa toteuttaa kokonaisratkaisuja, joissa prosesseissanne
syntyvät hukkalämmöt valjastetaan uusiokäyttöön.

 

Luotettavuus

Hukkalämpöjen hyödyntämisessä teemme ainoastaan kokonaisratkaisuja, joissa vastaamme koko projektista:
alkukartoituksesta säästölaskelmiin, suunnitelmiin, valmiiseen kokonaisratkaisuun ja sen jälkihoitoon.

Calefan malli on asiakkaalle turvallinen. Toimitukseen ei jää harmaita alueita, joissa vastuukysymykset olisivat epäselviä.

Calefa vastaa kaikesta. Hyvin yksinkertaista!

 

Teollisuudessa hukkalämpöjen hyödyntäminen on räätälöitävä kohdekohtaisesti. Hukkalämpöjen lähteet ja uusiokäyttömahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Calefa on teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisessä Euroopan markkinajohtaja. Hallitsemme tehokkaimmat ratkaisut.

Aluksi kartoitamme hukkalämmön hyödyntämispotentiaalit itse kohteessa. Selvitämme, missä hukkalämpöä syntyy ja miten sitä voi hyödyntää. Laskemme ratkaisun kannattavuuden: syntyvän energiansäästön ja takaisinmaksuajan.

Suosittelemme toteutusta ainoastaan, mikäli ratkaisu on laskelmien perusteella kannattava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisun takaisinmaksuaika on 1-3 vuotta ja syntynyt energiansäästö on vuositasolla vähintään 30 %.

 

Uusi hankinta- ja logistiikkapäällikkö

Näin syksyn koittaessa Calefalla nähdään toiminnan laajentuessa uusia kasvoja. Yksi uusista on tuotantotalouden insinööri Erkki Bürkland, joka aloitti heinäkuussa hankinta- ja logistiikkapäällikkönä.

Lue lisää


Miksi teollisuus ei riittävästi hyödynnä
rahanarvoisia hukkalämpöjä uusiokäytössä?

Kun käytetään suuria määriä energiaa, syntyy sivutuotteena myös hukkalämpöä. Kotimaisen teollisuuden hukkalämmöistä 10-20 % olisi nykytekniikalla hyödynnettävissä taloudellisesti kannattavasti. Silti edelleen leijonanosa rahanarvoisesta lämpöenergiasta tuuletetaan taivaalle. Miksi?

Lue lisää


Kansainvälisesti merkittävä muoviosien valmistaja valjastaa hukkalämmöt uusiokäyttöön:

energiaa säästyy joka vuosi
ison taajaman kulutuksen verran

mskplast_reaktiovalu.jpg

Volvon, Valtran ja monen muun maailmanmerkin muoviosia valmistetaan ympäristöystävällisesti Kauhavan Ylihärmässä. Ympäristöystävällisyys on ollut MSK Plast Oy:lle kilpailuvaltti, joka on vienyt eteläpohjalaisen perheyrityksen voimakkaan kasvun tielle.

Lue lisää


Ekovillan energialaskusta
hävisi kunnon viipale

kuva3.JPG

- Olihan meille ollut selvää, että hukkalämpöjä pitäisi saada talteen. Nyt kun tämä tuli energiaprojektin kautta, jolloin kokeilu jäi muille riskiksi, se helpotti päätöksen tekemistä, Ekovilla Oy:n tuotantopäällikkö Arto Kokkoniemi sanoo.

Lue lisää


Kiilto Oy lämpenee jatkossa hukkalämmöillä
– co2-päästöt putoavat 300 000 kg vuodessa

Ympäristöystävällisyyden puolesta liputtava Kiilto Oy valjastaa liimanvalmistuksen hukkalämmöt yli kolmen hehtaarin tehdaskiinteistöjen lämmitykseen. Energiasäästö vastaa noin 180 omakotitalon vuosittaista lämmitystä.

Lue uutinen


Calefa Oy ja Oulun Energia Oy yhteistyöhön:

Uusi liiketoimintamalli vähentää
asiakkaiden tarvetta ostaa energiaa

Yhteistyöprojekteissa asiakasyrityksen ostoenergian tarvetta vähennetään pysyvästi valjastamalla yrityksen omissa prosesseissa syntyvää lämpöenergiaa uusiokäyttöön. Palveluun sisältyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Lue uutinen

 

BLOGISTA POIMITTUA:

 

KANNATTAVUUSLASKURILLA voit laskea energian­­säästö­­mahdollisuutesi

Syötä kannattavuuslaskuriin lämpötila- ja virtaama-arvot, ja laske todellinen säästöpotentiaali. Voit tulostaa laskelman, joka helpottaa hukkaenergian selvittämistä. Laskurin avulla teet vaivattomasti vaihtoehtoisia laskelmia, jotka helpottavat optimaalisten ratkaisujen haarukointia.

Tee laskelma

 

calefa_home_3.jpg