Orion harppaa vastuullisuustavoitteisiin etuajassa

Orionin Turun tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa.

orion-turku-calefa.jpg

Energiatuotannon tulevaisuus. Orion korvaa kaksi kolmannesta nykyisestä kaukolämmön kulutuksesta hiilidioksidivapaalla ratkaisulla. 

Orion Oyj ja Calefa Oy ovat sopineet tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa hyödyntävän AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen kokonaistoimituksesta Orionille.

Lämpöpumppulaitos tuottaa tehtaalle lämpöenergiaa ja jäähdytystä ympäristöystävällisesti kokonaan ilman CO2-päästöjä. ­­Sen myötä laskennallisesti korvaantuu 67 % nykyisestä kaukolämmön kulutuksesta, mikä alentaa huomattavasti tehtaan ostoenergian tarvetta. 

- Me Orionilla ollaan sitouduttu energiansäästötavoitteisiin, mitä EU:sta on Suomelle annettu. Tavoitteet ovat aika kovat ja olemme innokkaasti ottaneet haasteen vastaan, kiinteistöpäällikkö Heikki Lempinen toteaa.

Polttamattomaan teknologiaan perustuvan lämpölaitoksen myötä tehtaan hiilidioksidipäästöt leikkaantuvat noin 1000 tonnia vuodessa. Säästetyllä lämpöenergialla lämmittäisi joka vuosi 850 omakotitaloa. 

- Calefan lämpöpumppulaitos on Orionin yksi merkittävimmistä hankkeista, jolla energiaa säästetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään tavoitteiden saavuttamiseksi, Heikki Lempinen lisää.

Kokonaistoimituksella haetaan varmuutta

AmbiHeat on Calefan ratkaisu CO2-vapaaseen lämmön- ja jäähdytyksen tuotantoon. Orionilla lämpöpumppulaitos korvaa lääketehtaan nykyisiä jäähdytyskoneita.

-  Laitos tuottaa jäähdytyksen Orionin tuotantoprosessiin. Jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään edelleen tehdaskiinteistöjen lämmityksessä. Jos prosessista saatavaa hukkalämpöä ei ole riittävästi, loppuenergia tuotetaan ulkoilman energiasta, kertoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori.

- Järjestelmä asennetaan tehdasvalmisteisiin moduuleihin, jolloin tehdastiloja ei tarvitse varata lämpöpumpputeknologioille, Petri Vuori lisää.

Orionin kiinteistöpäällikkö Heikki Lempinen toteaa, että Calefa vahvoine refensseineen vakuutti toimittajana.

- Olemme todenneet, että kokonaisratkaisutoimitus on parempi ratkaisu kuin se, että ottaisimme komponentteja ja tekijöitä ympäri maan. Olemme lääkebisneksen ammattilaisia, se on ydinosaamistamme. Sen sijaan lämpöpumpuissa emme ole parhaita mahdollisia ammattilaisia.

Kokonaistoimituksella pyritään poistamaan monimutkaisen teollisuuden lämpölaitoksen toimintaan liittyviä riskejä. Järjestelmätoimittaja ottaa vastuun siitä, että energiasäästötavoitteet saavutetaan ja laitos toimii kuten pitääkin.

Suuret säästöt tukevat vastuullisuustavoitteita

CO2-vapaa lämpölaitos tukee Orionin liiketoimintastrategiaa, jonka mukaan sen tulee vuoteen 2025 mennessä pudottaa CO2-päästöjä 75 % ja leikata energiakuluja 7,5 %. 

- Tavoitteet koskevat kaikkia yksiköitämme. Työ energiatehokkuuden parantamiseksi on jatkuvaa, toteaa Orionin energiatehokkuuspäällikkö Catarina Hildén-Fjäder.

Lämpöpumppulaitoksen myötä Turun tehtaan CO2-päästöt putoavat merkittävästi samalla kun tehtaan kaukolämmön tarve pienenee.

- Aiemmin tällaiset päästöttömät, polttamattomaan teknologiaan perustuvat lämpölaitokset eivät ole olleet teollisuudelle mahdollisia. Tämä laitos perustuu kehittyneeseen lämpöpumpputeknologiaan, ­mainitsee Petri Vuori.

Fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen lämmöntuotannossa on selkeä suunta. 

- Järjestelmällä mahdollistetaan se, että saadaan CO2-vapaata lämpöenergiaa teollisuuden käyttöön ja sitä kautta pystytään merkittävästi vähentämään tuotannon päästöjä, Vuori lisää.

Maailman pelastaminen jatkuu

Meneillään on iso murros päästöttömään energiantuotantoon siirtymisessä. Tämä hanke on vahva osoitus siitä, että ratkaisut ovat jo käsissämme.

Lämpölaitostyyppi tuottaa energiaa kauko- ja aluelämpöverkkoihin ympäristön puhtaista energialähteistä. ­­

Teollisuuden hukkalämmön ohella laitos voi hyödyntää ulkoilman energiaa, maalämpöä, vesistöjen lämpöä sekä aurinkolämpöä. Samalla se tuottaa kaukokylmän.

Orionin Turun tehtaalla pienhiukkaspäästötön ja hiljainen lämpölaitos sijoitetaan tehdasalueen keskelle. Järjestelmän toimitus on jo aloitettu, ja se valmistuu keväällä 2021.

- Kun tavoitteet EU:n tasolla ovat kovat, ihan perinteisillä keinoilla, kuten huolellisella eristämisellä ja led-valoilla ei saa tavoitteita täytettyä, Heikki Lempinen sanoo.

- Tällaisia hankkeita tulee jatkaa ja tehdä muita vastaavia. Lämpöpumput ja hukkalämpöjen hyödyntäminen ovat aiheita, missä tekemistä riittää, kiinteistöpäällikkö vakuuttaa.

Kirjoittanut Paula Harmaala 8.10.2020

Kommentit

Jätä kommentti

(Sähköpostiasi ei näytetä julkisesti.)



Orion harppaa vastuullisuustavoitteisiin etuajassa

Orionin Turun tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon…

Hukkalämmön hyödyntämisjärjestelmä puolittaa Sinituotteen kaukolämpölaskun

Materiaalien kierrätys Sinituotteella jo osataan. Nyt on vuorossa energian kierrätys.

Liettualainen suurjuustola aloitti hukkalämpöjen uusiokäytön

Baltian alueen suurimpiin meijereihin lukeutuva liettualainen AB Rokiškio Sũris lämpenee jatkossa Calefan toimittamalla energian…

Kaukolämpöä ilmastoa jäähdyttäen

Polttamattomaan teknologiaan perustuva kaukolämmöntuotanto on kestävä ratkaisu, joka on jo tätä päivää.

Ministeri Kulmuni nosti kemianyhtiö Kiillon ja Calefan esimerkin aallonharjalle

”Te toteutatte täällä jo sitä, mitä monessa paikassa vasta suunnitellaan."

Calefa muuttaa teollisuuden energian hiilineutraaliksi

Kaikki energia minkä teollisuus ostaa, muuttuu hukkalämmöksi. Yleensä hukkalämmöstä yritetään päästä mahdollisimman helposti ja…

Vaikka on jo hyvä, voi silti parantaa

Sinituote Oy näyttää maailmalle esimerkkiä ekologisesta muovituotannosta. Nyt sinivalkoinen perheyritys alkaa uusiokäyttää…

Lahti Aquan kiinteistöt lämpiämään jäteveden hukkalämmöllä

"Kun tällainen lämpömäärä on hyödynnettävissä, niin otetaan siitä hyöty talteen", sanoo Lahti Aquan toimitusjohtaja Jouni…

Suomen aurinkoisin kunta Puumala lämpiää tulevaisuudessa auringolla ja Calefan lämpöpumpuilla

Suur-Savon Sähkö aloittaa lämmöntuotannon teknologialla, jonka uskotaan olevan ratkaisu uuden ajan kaukolämmöntuotantoon.

Energiainnovaatioiden Kasvupolun voittajaksi on valittu Calefa Oy

Calefa Oy on voittanut Kasvu Openin Energiainnovaatioiden kasvupolun. Kasvu Open on vuodesta 2011 järjestetty Suomen suurin…