Orion harppaa vastuullisuustavoitteisiin etuajassa

Orionin Turun tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa.

orion-turku-calefa.jpg

Energiatuotannon tulevaisuus. Orion korvaa kaksi kolmannesta nykyisestä kaukolämmön kulutuksesta hiilidioksidivapaalla ratkaisulla. 

Orion Oyj ja Calefa Oy ovat sopineet tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa hyödyntävän AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen kokonaistoimituksesta Orionille.

Lämpöpumppulaitos tuottaa tehtaalle lämpöenergiaa ja jäähdytystä ympäristöystävällisesti kokonaan ilman CO2-päästöjä. ­­Sen myötä laskennallisesti korvaantuu 67 % nykyisestä kaukolämmön kulutuksesta, mikä alentaa huomattavasti tehtaan ostoenergian tarvetta. 

- Me Orionilla ollaan sitouduttu energiansäästötavoitteisiin, mitä EU:sta on Suomelle annettu. Tavoitteet ovat aika kovat ja olemme innokkaasti ottaneet haasteen vastaan, kiinteistöpäällikkö Heikki Lempinen toteaa.

Polttamattomaan teknologiaan perustuvan lämpölaitoksen myötä tehtaan hiilidioksidipäästöt leikkaantuvat noin 1000 tonnia vuodessa. Säästetyllä lämpöenergialla lämmittäisi joka vuosi 850 omakotitaloa. 

- Calefan lämpöpumppulaitos on Orionin yksi merkittävimmistä hankkeista, jolla energiaa säästetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään tavoitteiden saavuttamiseksi, Heikki Lempinen lisää.

Kokonaistoimituksella haetaan varmuutta

AmbiHeat on Calefan ratkaisu CO2-vapaaseen lämmön- ja jäähdytyksen tuotantoon. Orionilla lämpöpumppulaitos korvaa lääketehtaan nykyisiä jäähdytyskoneita.

-  Laitos tuottaa jäähdytyksen Orionin tuotantoprosessiin. Jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään edelleen tehdaskiinteistöjen lämmityksessä. Jos prosessista saatavaa hukkalämpöä ei ole riittävästi, loppuenergia tuotetaan ulkoilman energiasta, kertoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori.

- Järjestelmä asennetaan tehdasvalmisteisiin moduuleihin, jolloin tehdastiloja ei tarvitse varata lämpöpumpputeknologioille, Petri Vuori lisää.

Orionin kiinteistöpäällikkö Heikki Lempinen toteaa, että Calefa vahvoine refensseineen vakuutti toimittajana.

- Olemme todenneet, että kokonaisratkaisutoimitus on parempi ratkaisu kuin se, että ottaisimme komponentteja ja tekijöitä ympäri maan. Olemme lääkebisneksen ammattilaisia, se on ydinosaamistamme. Sen sijaan lämpöpumpuissa emme ole parhaita mahdollisia ammattilaisia.

Kokonaistoimituksella pyritään poistamaan monimutkaisen teollisuuden lämpölaitoksen toimintaan liittyviä riskejä. Järjestelmätoimittaja ottaa vastuun siitä, että energiasäästötavoitteet saavutetaan ja laitos toimii kuten pitääkin.

Suuret säästöt tukevat vastuullisuustavoitteita

CO2-vapaa lämpölaitos tukee Orionin liiketoimintastrategiaa, jonka mukaan sen tulee vuoteen 2025 mennessä pudottaa CO2-päästöjä 75 % ja leikata energiakuluja 7,5 %. 

- Tavoitteet koskevat kaikkia yksiköitämme. Työ energiatehokkuuden parantamiseksi on jatkuvaa, toteaa Orionin energiatehokkuuspäällikkö Catarina Hildén-Fjäder.

Lämpöpumppulaitoksen myötä Turun tehtaan CO2-päästöt putoavat merkittävästi samalla kun tehtaan kaukolämmön tarve pienenee.

- Aiemmin tällaiset päästöttömät, polttamattomaan teknologiaan perustuvat lämpölaitokset eivät ole olleet teollisuudelle mahdollisia. Tämä laitos perustuu kehittyneeseen lämpöpumpputeknologiaan, ­mainitsee Petri Vuori.

Fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen lämmöntuotannossa on selkeä suunta. 

- Järjestelmällä mahdollistetaan se, että saadaan CO2-vapaata lämpöenergiaa teollisuuden käyttöön ja sitä kautta pystytään merkittävästi vähentämään tuotannon päästöjä, Vuori lisää.

Maailman pelastaminen jatkuu

Meneillään on iso murros päästöttömään energiantuotantoon siirtymisessä. Tämä hanke on vahva osoitus siitä, että ratkaisut ovat jo käsissämme.

Lämpölaitostyyppi tuottaa energiaa kauko- ja aluelämpöverkkoihin ympäristön puhtaista energialähteistä. ­­

Teollisuuden hukkalämmön ohella laitos voi hyödyntää ulkoilman energiaa, maalämpöä, vesistöjen lämpöä sekä aurinkolämpöä. Samalla se tuottaa kaukokylmän.

Orionin Turun tehtaalla pienhiukkaspäästötön ja hiljainen lämpölaitos sijoitetaan tehdasalueen keskelle. Järjestelmän toimitus on jo aloitettu, ja se valmistuu keväällä 2021.

- Kun tavoitteet EU:n tasolla ovat kovat, ihan perinteisillä keinoilla, kuten huolellisella eristämisellä ja led-valoilla ei saa tavoitteita täytettyä, Heikki Lempinen sanoo.

- Tällaisia hankkeita tulee jatkaa ja tehdä muita vastaavia. Lämpöpumput ja hukkalämpöjen hyödyntäminen ovat aiheita, missä tekemistä riittää, kiinteistöpäällikkö vakuuttaa.

Kirjoittanut Paula Harmaala 8.10.2020

Kommentit

Jätä kommentti

(Sähköpostiasi ei näytetä julkisesti.)Uusi calefalainen esittelyssä

Calefassa kasvutahti on kova ja projektikanta erittäin vahva. Henkilöstöpuolta tullaan vahvistamaan. Uusimpana remmiin on…

Kingspanin tehdas lämpenee öljyn sijaan hukkalämmöllä

Lämmitysöljyn käytöstä luovutaan kokonaan, kun Paraisten Paroc Panel System -tehtaan lämmityksessä siirrytään hukkalämmön…

”Tämä on ollut merkittävin yksittäinen toimenpide” - Kymen Veden Mussalon jätevedenpuhdistamo saavutti hiilineutraalisuustavoitteen

Lämpöpumppujärjestelmä lämmittää jätevedenpuhdistamon kiinteistöt CO2-päästövapaasti jäteveden hukkalämmöllä.

Tehtaan hukkalämmöt hyötykäyttöön kassavirtapositiivisesti

Plastexille hankittiin energian uusiokäyttöjärjestelmä kokonaan ilman alkupääomaa. Järjestelmä hoitaa tehtaan jäähdytys- ja…

Toimintamme on nyt myös laatu- ja ympäristösertifioitu

Calefan toiminta on ollut alusta lähtien laatu- ja ympäristötietoista. Nyt se on myös saatu kirjoihin ja kansiin Bureau…

Lämpöpumppujärjestelmä tehostamaan voimalaitosta – "Tämä on meille merkittävä askel"

Lämpöpumppujärjestelmä jalostaa Iisalmessa voimalaitoksen aiemmin hyödyntämättömät hukkalämmöt kaukolämmöksi ja tuottaa kesällä…

Runosmäen asuinalue siirtyy edulliseen ja päästöttömään energiaan

Runosmäen Lämpö näyttää lämpöpumppuratkaisullaan mallia Suomelle ja koko maailmalle, miten hiilineutraaliin energiantuotantoon…

Jätevedenpuhdistamon haaleat hukkalämmöt hyötykäyttöön

Kymen Vesi Oy alkaa hyödyntää puhdistetussa jätevedessä olevaa 8-asteista hukkalämpöä Kotkassa. Mussalon jätevedenpuhdistamolla…

CO2-vapaa lämpölaitos on uusi normaali

- Kyllä, lämpöenergia voidaan tuottaa ilman polttamista ja kyllä, se voidaan tehdä samalla edullisesti, sanoo Calefa Oy:n…

Iso kuva kuntoon: Atria parantaa merkittävästi energiankäyttöä

Hukkalämpökartoitus vahvisti käsitystä mittavasta energian uusiokäyttöpotentiaalista. Ensimmäinen Calefan kanssa tehty toteutus…