Voimalaitokset

Energiantuotannossa laitoksen hyötysuhdetta voidaan nostaa omakäyttölämmön muutoksilla. Sekundääri- ja hukkalämpöjen hyödyntäminen laitoksen omakäyttöön lisää laitokselta ulos saatavaa lämpötehoa.

Calefa tarjoaa ratkaisuja, joilla matala hukkalämpö nostetaan korkeampaan lämpötilaan. Tällöin lämpöä pystytään hyödyntämään tehokkaasti omakäyttölämmitykseen tai prosessin esilämmitykseen. Primäärienergian käytön tarve vähenee, ja laitoksen hyötysuhde kasvaa.
 

Hukkalämmön hyödyntäminen lämmitykseen
 

paperiteollisuus_metalliteollisuus_voimalaitos.png

Absorptiolämpöpumput sopivat erityisesti kaukolämpölaitosten hukkalämpöjen hyödyntämiseen, sillä niiden energianlähteeksi kelpaavat sekä kuuma vesi että höyry.

Käytännössä hukkalämpöä voidaan hyödyntää yhdessä höyryn kanssa. Kun höyryn ja hukkalämmön yhteismäärä siirtyy suoraan kaukolämpöön, höyrynkulutus vähenee ja tuotantokustannukset laskevat.
 

Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöön


voimalaitokset_2.png

Biopolttokattiloissa syntyy kuumia savukaasuja, joista saadaan talteen lämpöenergiaa lauhduttamalla. Lauhdutusta voidaan tehostaa huomattavasti lämpöpumpputekniikalla. Talteenotettu energia on erittäin edullista ja nostaa laitoksen hyötysuhdetta merkittävästi.

Calefa tarjoaa ratkaisuja savukaasupesurin lämmön talteenoton tehostamiseen.

Lue lisää aiheesta:

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!