Sahateollisuus

Kuivureiden poistoilmalämmön tehokas talteenotto vähentää kuivureiden energiankulutusta merkittävästi.

Calefan lämpöpumppuratkaisuiden avulla poistoilman energiasisältö voidaan hyödyntää aikaisempaa tehokkaammin. Lämpöenergialla voidaan lämmittää tuloilman lisäksi myös kiinteistöjä. Kehittyneen teknologian myötä myös olemassa olevien lämmön talteenottoratkaisujen tehostaminen on usein kannattavaa.

Kuivurin poistoilman lämmön talteenotto
 

sahateollisuus.png

Sahateollisuudessa syntyy runsaasti kosteaa puujätettä: kuorta, pintoja ja haketta. Biomassa poltetaan lämpökattiloissa, joiden savukaasut sisältävät merkittävästi energiaa. Calefa tarjoaa ratkaisuja myös savukaasupesurin lämmön talteenoton tehostamiseen.

Lue lisää aiheesta:

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!