Jäteveden ylijäämälämmön hyödyntäminen aluelämpöverkossa

Lahti Aqua logo

Kariniemen jätevedenpuhdistamo laskee jätevesikanaaliin 13-20-asteista puhdistettua jätevettä. Jätevedenpuhdistamon 6900 neliön kiinteistöjä lämmitettiin aikaisemmin kaukolämmöllä. Calefa toteutti Lahti Aqualle lämpöpumppujärjestelmän avaimet käteen -ratkaisuna, jossa ylijäämälämmöt kerätään talteen jätevesikanaalista ja hyödynnetään lämpöpumpulla aluelämpöverkossa.

Kiinteistöjen lämmittäminen jäteveden ylijäämälämmöllä

Kymenvesioy 4v

Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko ja käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo. Keskellä Calefan Mikko Rantanen. Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä lämmittää jätevedenpuhdistamon kiinteistöt CO2-päästövapaasti jäteveden ylijäämälämmöstä tuotetulla energialla. Tämän myötä Kymen Vesi on voinut kokonaan luopua maakaasun käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä. Järjestelmä tuottaa täysin hiilineutraalisti 1100 MWh energiaa vuodesta, josta 90 % tuotetaan lämpöpumpulla ja 10 % priimataan sähkökattiloilla.

Lämpöpumppujärjestelmä tehostaa voimalaitosta

Savon Voima

Iisalmen voimalaitos tuottaa talvikaudella reilun 20 000 asukkaan kaupungille kaukolämpöä ja sähköä. Aiemmin voimalaitoksen prosesseissa syntyvää hukkalämpöä lauhdutettiin taivaalle. Nykyään lämpöpumppujärjestelmä huolehtii jäähdytyksestä ja jalostaa hukkalämmöt kaukolämmöksi. Kesäaikaan kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään lämmönlähteenä lisäksi ulkoilmaa. Kesäaikaan lämpöpumppujräjestelmä tuottaa 10 % Iisalmen kaukolämmön tarpeesta.

Työolojen ja tuotannon parantaminen sekä ylijäämälämmön fiksu hyödyntäminen

Favorit Tuote logo

Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä jäähdyttää muovitehtaan tuotantototilat noin 20-asteisiksi ympäri vuoden, ulkolämpötiloista riippumatta. Tuotannollisena etuna on nopeampi tuotantosykli sekä tehostusta tasalaatuisuuteen, kun pysytään tavoitelämpötiloissa. Järjestelmä hyödyntää rotaatiovalu-uunien ylijäämälämmöt kiinteistöjen lämmityksessä sekä kasvualustojen kuivausprosessissa. Lämpöpumppujärjestelmän myötä tehtaan ostoenergiantarve ja ympäristöjalanjälki ovat pienentyneet pysyvästi.

Tuotannon jäähdytys ja rakennusten lämmitys jalostetaan 25-asteisista hukkalämmöistä

Plastex logo

Lähtötilanne oli, että Plastexin tehdas ja sen yhteydessä olevat asuinkiinteistöt lämpenivät öljyllä. Elinkaarensa päässä oleva lämmitysjärjestelmä korvattiin Calefan lämpöpumppujärjestelmällä, joka hoitaa samalla tuotannon jäähdytyksen.  Järjestelmä tuottaa lämmön muovitehtaan noin 25-asteisista hukkalämmöistä tehdaskiinteistölle ja läheisille asuinrakennuksille. Sähkökattila varmistaa lämmön seisokkien ja paukkupakkasten aikana.  Tällä ratkaisulla öljylämmityksestä päästiin kokonaan eroon, saatiin lisää jäähdytyskapasiteettia ja energiantuotannon CO2-päästöt nollaan. […]

Hiekankuivauksen hukkalämmön hyödyntäminen

Luja hiekkapojat logo

Hiekkapojat Oy halusi vähentää hiekan kuivaukseen kulutettua energiaansa. Ratkaisimme asiakkaamme energiansäästötarpeet lämmöntalteenottojärjestelmällä, jossa hiekan kuivauksesta syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön. Aiemmin hiekan kuivauksesta kaikki poistoilma (+90°C) puhallettiin harakoille ja korvausilma otettiin raakana ulkoilmasta. Kuivausprosessiin kului siis merkittävä määrä primäärienergiaa, joka oli tässä tapauksessa kaasua. Lämmöntalteenotto toteutettiin poistoilmakanavasta suodatuksen ja puhaltimen jälkeen. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään syöttösuppilon […]

Rotaatiovalu-uunin hukkalämmön hyödyntäminen

Wavin logo.svg

Wavin-Labko Oy:n toiveesta ideoimme ja toteutimme järjestelmän, jossa rotaatiovalu-uunin hukkalämmöt käytetään kiinteistön lämmitykseen. Aiemmin rotaatiouunin poistokaasut (+250°C) puhallettiin suoraan ulkoilmaan ja kiinteistöä lämmitettiin samanaikaisesti maakaasukäyttöisellä lämmitysjärjestelmällä. Toteutimme järjestelmän, jossa savukaasukanavaan istutettiin lämmöntalteenottopaketti, joka jäähdyttää poistokaasuja ja lämpöenergia siirretään vesikiertoon. Vesi pumpataan varaajasäiliöön, josta edelleen tehtaan lämmitysvesikiertoon. Kaasukattilaa tarvitaan enää vain viikonloppuisin, jos varaajan lämmöt eivät […]

Ruiskuvalukoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Plastep Oy logo

Plastep halusi vähentää öljyn käyttöä tuotantotilojen ja toimiston lämmittämisessä. Plastep valmistaa muovituotteita ruiskuvalukoneilla, joita jäähdytetään jäähdytysvesikierrolla. Aiemmin jäähdytysenergia johdettiin viemäriin. Ratkaisimme asiakkaan säästötarpeen johtamalla jäähdytysvesikierron hukkalämmöt lämpöpumpun avulla kiinteistön lämmitykseen. Öljynkäyttö saatiin pudotettua yli puoleen aiemmasta. Nyt sitä tarvitaan enää vain viikonloppuisin ja öisin. Samalla asiakkaan vedenkulutus väheni yli 80 %:lla, kun ruiskuvalukoneiden jäähdytys tehdään […]

Vapaajäähdytys osana jäähdytyskiertoa

Okartek

Muoviteollisuus on hyvin energiaintensiivinen ala, jossa etenkin sähköä kuluu huomattavan paljon. Tuotantoprosessissa tarvittava jäähdytys on lämmityksen ohella suurin yksittäinen sähkönkuluttaja. Okartek Oy halusi leikata energiankulutustaan ja käyttökustannuksiaan vähentämällä sähkönkäyttöä. Ratkaisuna oli vapaajäähdytys. Vapaajäähdytyksessä jäähdytyksestä huolehtii ulos sijoitettu liuosjäähdytin, jossa kiertää vesi-glykoliliuos. Näin varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa ulkolämpötiloissa. Vesi-glykolipiiri siirtää levyvaihtimen kautta ruiskuvalukoneiden jäädytyspiirin lämpöä jäähdytettäväksi […]

Solumuovikoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Artekno logo

Arteknon Luopioisten tehtaalla valmistetaan erityisesti EPS-solumuovituotteita. Valmistusprosessia lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen, joten se on melkoinen energiasyöppö. Artekno Oy halusi tehostaa valmistusprosessinsa energiakäyttöä ja vähentää ostoenergian tarvetta. Toteutimme Arteknon Luopioisten tehtaalle ensin energiakäytön esiselvityksen. Esiselvitysten pohjalta räätälöimme kokonaisjärjestelmän, jossa EPS-koneiden jäähdytysvesien hukkalämmöt otetaan uusiokäyttöön. Saadulla hukkalämmöllä lämmitetään tehtaan lämmitysvesiverkostoa ja näin vähennetään nestekaasun tarvetta. Kaasunkulutusta tehdaskiinteistön […]