Tuotannon jäähdytys ja rakennusten lämmitys jalostetaan 25-asteisista hukkalämmöistä

Plastex logo

Lähtötilanne oli, että Plastexin tehdas ja sen yhteydessä olevat asuinkiinteistöt lämpenivät öljyllä. Elinkaarensa päässä oleva lämmitysjärjestelmä korvattiin Calefan lämpöpumppujärjestelmällä, joka hoitaa samalla tuotannon jäähdytyksen.  Järjestelmä tuottaa lämmön muovitehtaan noin 25-asteisista hukkalämmöistä tehdaskiinteistölle ja läheisille asuinrakennuksille. Sähkökattila varmistaa lämmön seisokkien ja paukkupakkasten aikana.  Tällä ratkaisulla öljylämmityksestä päästiin kokonaan eroon, saatiin lisää jäähdytyskapasiteettia ja energiantuotannon CO2-päästöt nollaan. […]

Hiekankuivauksen hukkalämmön hyödyntäminen

Luja hiekkapojat logo

Hiekkapojat Oy halusi vähentää hiekan kuivaukseen kulutettua energiaansa. Ratkaisimme asiakkaamme energiansäästötarpeet lämmöntalteenottojärjestelmällä, jossa hiekan kuivauksesta syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön. Aiemmin hiekan kuivauksesta kaikki poistoilma (+90°C) puhallettiin harakoille ja korvausilma otettiin raakana ulkoilmasta. Kuivausprosessiin kului siis merkittävä määrä primäärienergiaa, joka oli tässä tapauksessa kaasua. Lämmöntalteenotto toteutettiin poistoilmakanavasta suodatuksen ja puhaltimen jälkeen. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään syöttösuppilon […]

Rotaatiovalu-uunin hukkalämmön hyödyntäminen

Wavin logo.svg

Wavin-Labko Oy:n toiveesta ideoimme ja toteutimme järjestelmän, jossa rotaatiovalu-uunin hukkalämmöt käytetään kiinteistön lämmitykseen. Aiemmin rotaatiouunin poistokaasut (+250°C) puhallettiin suoraan ulkoilmaan ja kiinteistöä lämmitettiin samanaikaisesti maakaasukäyttöisellä lämmitysjärjestelmällä. Toteutimme järjestelmän, jossa savukaasukanavaan istutettiin lämmöntalteenottopaketti, joka jäähdyttää poistokaasuja ja lämpöenergia siirretään vesikiertoon. Vesi pumpataan varaajasäiliöön, josta edelleen tehtaan lämmitysvesikiertoon. Kaasukattilaa tarvitaan enää vain viikonloppuisin, jos varaajan lämmöt eivät […]

Ruiskuvalukoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Plastep Oy logo

Plastep halusi vähentää öljyn käyttöä tuotantotilojen ja toimiston lämmittämisessä. Plastep valmistaa muovituotteita ruiskuvalukoneilla, joita jäähdytetään jäähdytysvesikierrolla. Aiemmin jäähdytysenergia johdettiin viemäriin. Ratkaisimme asiakkaan säästötarpeen johtamalla jäähdytysvesikierron hukkalämmöt lämpöpumpun avulla kiinteistön lämmitykseen. Öljynkäyttö saatiin pudotettua yli puoleen aiemmasta. Nyt sitä tarvitaan enää vain viikonloppuisin ja öisin. Samalla asiakkaan vedenkulutus väheni yli 80 %:lla, kun ruiskuvalukoneiden jäähdytys tehdään […]

Vapaajäähdytys osana jäähdytyskiertoa

Okartek

Muoviteollisuus on hyvin energiaintensiivinen ala, jossa etenkin sähköä kuluu huomattavan paljon. Tuotantoprosessissa tarvittava jäähdytys on lämmityksen ohella suurin yksittäinen sähkönkuluttaja. Okartek Oy halusi leikata energiankulutustaan ja käyttökustannuksiaan vähentämällä sähkönkäyttöä. Ratkaisuna oli vapaajäähdytys. Vapaajäähdytyksessä jäähdytyksestä huolehtii ulos sijoitettu liuosjäähdytin, jossa kiertää vesi-glykoliliuos. Näin varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa ulkolämpötiloissa. Vesi-glykolipiiri siirtää levyvaihtimen kautta ruiskuvalukoneiden jäädytyspiirin lämpöä jäähdytettäväksi […]

Solumuovikoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Artekno logo

Arteknon Luopioisten tehtaalla valmistetaan erityisesti EPS-solumuovituotteita. Valmistusprosessia lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen, joten se on melkoinen energiasyöppö. Artekno Oy halusi tehostaa valmistusprosessinsa energiakäyttöä ja vähentää ostoenergian tarvetta. Toteutimme Arteknon Luopioisten tehtaalle ensin energiakäytön esiselvityksen. Esiselvitysten pohjalta räätälöimme kokonaisjärjestelmän, jossa EPS-koneiden jäähdytysvesien hukkalämmöt otetaan uusiokäyttöön. Saadulla hukkalämmöllä lämmitetään tehtaan lämmitysvesiverkostoa ja näin vähennetään nestekaasun tarvetta. Kaasunkulutusta tehdaskiinteistön […]

Maalaamon hukkalämmön hyödyntäminen

Aurajoki logo

Aurajoki Oy halusi hyödyntää pintakäsittelylinjansa hukkalämmöt kiinteistön lämmityksessä, vakioida maalaamon tuotanto-olosuhteita ja huolehtia pintakäsittelyn laadusta. Aurajoki Oy:n Turun tehtaalla on suuri jauhemaalaamolinja, jonka uunia lämmitetään kaasulla. Uunista säteili hukkalämpöä maalaamon ympäristöön, aiheuttaen työskentelyolosuhteisiin ongelmia huoneilman korkeista lämpötiloista johtuen. Korkeat maalaamon lämpötilat johtivat siihen, että ovia ja kattoikkunoita pidettiin auki, jolloin maalaamon olosuhteita oli mahdotonta kontrolloida. […]

Tehtaan hukkalämpöjen hyödyntäminen

Kalliomuovi

Kalliomuovilla syntyy muovikalvon valmistuksessa hukkalämpöä, joka oli aiemmin isossa tehdashallissa lauhdutettu halli-ilmaan. Jäähdytystä hoidettiin isolla vedenjäähdyttimellä, jonka käyttäminen tuotti joka kerta korkean hetkellisen sähköpiikin. Pätkittäinen käynti, jossa kone käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa päivän aikana, näkyi paitsi sähkölaskussa, myös kulutti jäähdytyskonetta melkoisesti. Calefa toteutti kokonaisratkaisun, jossa lämpöpumpun avulla hukkalämmöt valjastettiin hyötykäyttöön ja jäähdytykseen saadaan järkeä. […]

Ruiskuvalukoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Sinituote logo

Sinituote hyödyntää yhdeksäntoista ruiskuvalukoneen jäähdytysveden hukkalämmön aluelämpöverkossaan 1,4 hehtaarin kiinteistöjen lämmityksessä. Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestemä tuottaa 350 megawattituntia lämpöä, joka on yli puolet koko tehtaan tarvitsemasta kaukolämmön määrästä. Calefan toimittama kokonaisjärjestelmä huolehtii samalla ruiskuvalukoneiden jäähdytyksestä energia- ja kustannustehokkaasti. Aikaisempi jäähdytysjärjestelmä on jätetty varajärjestelmäksi varmistamaan tuotantoa.

Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen

Bittiguru logo

Datakeskus koostuu kolmesta tilasta, joissa jokaisessa on jäähdytyskuormaa maksimissaan 50 kW. Jäähdytettävän ilman lämpötila on maks. +40 C astetta. Räkit imevät ilman kylmäkäytävältä ja puhaltavat lämmenneen ilman kuumakäytävälle. Jäähdyttävät kiertoilmakoneet siirtävät ilman taas kuumakäytävältä kylmäkäytävälle. Kiertoilmakoneissa kiertävä lämmennyt vesi siirretään varaajaan. Datatilan lämpö siirretään lämpöpumpulla kuumavesivaraajaan. Kuumavesivaraajasta lämpöä käytetään ensisijaisesti rakennuksen lämmitykseen. Mahdollinen ylijäämä siirretään […]