Artekno hyödyntää 150 omakotitalon verran hukkaenergiaa vuosittain

Artekno Oy otti tuotannon hukkaenergian uusiokäyttöön ja leikkasi tehdaskiinteistön kaasunkulutusta 65%.

EPS-solumuovituotteet valmistetaan syöttämällä muoviryynejä eli granulaattia suljettuun muottiin, jossa niistä höyryn avulla paisuttamalla saadaan halutun muotoinen ja kokoinen kappale. Paisutuksen jälkeen muotti jäähdytetään. Sama toistetaan jokaisen valmistettavan kappaleen kohdalla. Lämpötilavaatimukset ovat tarkat, jotta kappaleista tulee tasalaatuisia.

Valmistusprosessi vaatii paljon energiaa, koska muottia pitää lämmittää ja jäähdyttää kerta toisensa jälkeen.

– Konsernin johto on asettanut meille ympäristötavoitteet. Niihin päästäksemme energiankäyttöä valmistusprosessissa haluttiin tehostaa ja samalla vähentää CO2-päästöjä sekä ostoenergian, eli tässä tapauksessa nestekaasun määrää, kertoo Arteknon tuotantopäällikkö Jussi Virtanen.

Miten energiankäyttöä tehtaassa voisi optimoida 

Calefa Oy on erikoistunut suunnittelemaan ratkaisuja, joilla teollisuudessa syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään uusiokäytössä omissa tiloissa tai se vaihtoehtoisesti myydään eteenpäin.

Calefa tarttui haasteeseen kartoittamalla Luopioisten tehtaan hukkalämmön uusiokäyttömahdollisuudet.

Lopputuloksena Calefa räätälöi Arteknolle kokonaisjärjestelmän, jossa EPS-koneiden jäähdytysvesien hukkalämmöt ohjataan tehtaan lämmitysvesiverkostoon, jolla lämmitetään kiinteistöä ja käyttövesiä.

Muutoksen myötä tehdaskiinteistön kaasunkulutus on vähentynyt jopa 65 %. Nykyään kaasukattilaa tarvitaan käytännössä vain öisin ja viikonloppuisin eli ajankohtina, kun tuotannosta ei saada hukkalämpöä.

Uudelleenkäytetyllä energialla pystyisi lämmittämään 150 omakotitaloa ympäri vuoden. Tehtaan CO2-päästöt vähenivät yli 300 tonnia vuodessa.

Jäähdytysjärjestelmä järkeväksi ja laitteistolle lisää käyttövuosia 

Samassa yhteydessä Calefa järkevöitti tuotannon jäähdytysjärjestelmää jakamalla sen kahteen erilliseen jäähdytyspiiriin, jossa vettä jaetaan kahdella eri lämpötilatasolla, kuumalla ja kylmällä. Muotti jää kuumemmaksi seuraavaa puristusjaksoa varten ja uudelleenlämmitys kuluttaa vähemmän energiaa.

– Energiaa säästyy, kun muottien lämpötilaa ei lasketa turhan alas. Tämä vähentää suoraa höyryn käyttöä ja pienentää nestekaasun kulutusta, toteaa Arteknon valmistuspäällikkö Antti Kopola.

AnttiKopola_TeemuLahikainen3.jpg

Tuotantoprosessin optimointi pidentää merkittävästi myös tuotantolaitteiston käyttöikää, kun alipainepumpuille ei enää jouduta ajamaan liian kuumaa vettä. Prosessimuutos tuo lisää käyttövuosia laitteistoille, jotka aiemmin kestivät kovassa käytössä vain vuoden pari.

– Alipainepumput kestävät huomattavasti paremmin, kun niille saadaan viileämpää vettä, Kopola jatkaa.

Calefan projektipäällikkö Teemu Lahikainen on tyytyväinen lopputulokseen.

– Hukkalämmön hyödyntäminen on nouseva trendi teollisuudessa. Toimitettu ratkaisu tuo Arteknolle jatkuvasti merkittäviä säästöjä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.