Calmari®-lämmönsiirrin siirtää kuivauksen ylijäämälämmön sinne missä sitä tarvitaan

Kuivurin hukkalämmön uudelleen hyödyntäminen on todella kannattavaa.

50 % pienempi ostoenergiantarve

Calmari-lämmönsiirrin leikkaa ostoenergiantarpeen jopa puoleen nykyisestä.

50 % vähemmän CO2-päästöjä

Ostoenergiatarpeen puolittuessa myös päästöt puolittuvat.

25 % lyhyempi kuivausaika

Esilämmitys tehostaa kuivausta. Lisää tuotantokapasiteettia nopeammalla läpimenoajalla.

Tasalaatusempi kuivausprosessi

Tuloilman lämpötila on sama ympäri vuoden jolloin kuivausprosessista saadaan tasalaatuisempi.

Parempi lopputulos vähemmällä hukalla

Tasaisempi ja tehokkaampi kuivausprosessi puolet pienemmällä ostoenergiantarpeella.

Kuivausprosessi kuluttaa runsaasti energiaa. Esimerkiksi pesuloissa merkittävä määrä energiaa kuluu pyykkien kuivaamiseen.

Tavallisesti kaikki kuivurin tuottama lämpöenergia puhalletaan taivaan tuuliin ja tuloilma otetaan raakana ulkoilmasta. Energiahukka on siis suuri ja aiheuttaa tarpeettomia lisäkustannuksia tuotannolle.

Toimintaperiaate

Calefa tarjoaa Calmari-lämmönsiirtimen kokonaisratkaisuna avaimet käteen -periaatteella. Kuivureiden ylijäämälämpö kerätään talteen poistoilmasta ja siirretään tuloilman lämmitykseen.

Calmari voidaan asentaa esimerkiksi katolle, jolloin se ei vie tilaa tuotannosta. Laite ei myöskään aiheuta häiriöitä kuivurin normaalille toiminnalle. Calmari-lämmönsiirrintä voidaan käyttää sekä kaasu- että höyrykäyttöisten kuivurien lämmöntalteenottoon.

Patentoidulla Calmari-lämmönsiirtimellä kuivurin hukkalämmöt kierrätetään uusiokäyttöön.
Calmari-lämmönsiirrin

Pesulat, hiekankuivaus, muu kuivausprosessi… 

Sopisiko Calmari teidän kohteeseenne?

Pyydä Calefalta alkukartoitus siitä, millainen ratkaisu olisi teille sopivin.

 

Sami Rahkola
050 550 6543

Sähköpostiosoittemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@calefa.fi

Calmari-lämmönsiirtimet pesulan katolla.
Calmari