Iso kuva kuntoon: Atria parantaa merkittävästi energiankäyttöä

Hukkalämpökartoitus vahvisti käsitystä mittavasta energian uusiokäyttöpotentiaalista. Ensimmäinen Calefan kanssa tehty toteutus osoittautui erittäin kannattavaksi, ja uusia on jo työn alla.

"Kaikki voittavat hukkalämmön uusiokäyttöinvestoinneissa", sanoo Atrian energia- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Yliselä
Ei melusaastetta, ei pienhiukkaspäästöjä. Tämän lämpölaitoksen voi huoletta sijoittaa vaikka kaupungin keskelle.

– Toteutetulla toimenpiteellä pystyimme pienentämään sekä hiilidioksidipäästöjämme että kustannuksiamme, toteaa Atrian energia- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Yliselä Kauhajoen tuotantolaitoksessa tehdystä energiatehokkuustoimenpiteestä. 

Aluksi Atrian kanssa tehtiin Nurmon tehdasalueella koko tuotantolaitoksen käsittävä hukkalämpökartoitus. Sen perusteella havaittiin, että jo hyödynnettyjen hukkalämpölähteiden lisäksi potentiaalia yhä laajemmalle lämmön uusiokäytölle olisi edelleen runsaasti. Havaitut toimenpiteet edellyttävät huolellista suunnittelua sekä investointeja.

Tuloksena saatiin piirrettyä laaja toimenpiteiden sarja, jotka toteuttamalla elintarvikejätti saa konkreettista hyötyä niin energiansäästössä kuin CO2-päästöjen vähentämisessä. Samaan aikaan tarkasteltiin aktiivisesti myös muita Atrian tuotantolaitoksia, joissa vastaavia energiansäästötoimenpiteitä voisi hyödyntää.

– Poimitaan ensin matalalla olevat hedelmät puusta, luonnehtii Calefan erikoisasiantuntija Antti Porkka teollisuudessa suositeltavaa tapaa edetä kohde kerrallaan.

Ensimmäisenä päädyttiin toteuttamaan Kauhajoen tehtaan käyttöveden esilämmityksen tuottava uusiokäyttöratkaisu, joka hyödyntää jäähdytyksen hukkalämpöjä. Calefa Oy:n toimittama kokonaisjärjestelmä on ollut Atrialla käytössä keväästä 2020 alkaen. 

Energia- ja vastuullisuuspäällikkö on jo saatuihin tuloksiin erittäin tyytyväinen. 

– Tulokset ovat sen suuntaisia mitä suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Säästettävä lämpöenergian määrä vastaa noin 40 omakotitalon lämmönkulutusta. Voidaan todeta tämän olevan investointi, jolla on pitkä käyttöikä, lyhyt takaisinmaksuaika ja erittäin hyvä tuotto, Eero Yliselä luonnehtii.

Kokonaisjärjestelmätoimitus on tehtaalle varma 

Teollisuudessa kokonaisjärjestelmätoimitukset ovat kaivattu tulokulma. Ne eroavat perinteisistä projektitoimituksista siinä, että yksi toimittaja kartoittaa, suunnittelee ja toteuttaa koko ratkaisun. Samalla se ottaa vastuun siitä, että järjestelmä toimii kuten on luvattu. 

– Monimutkaisissa teollisuuden laitoksissa se on ainoa varma tapa saavuttaa halutut energiansäästötavoitteet, Antti Porkka toteaa. Tästä syystä Calefa Oy toteuttaa ainoastaan kokonaisjärjestelmiä.

Kauhajoen tehtaan tekninen esimies Heikki Soini ja laitosmies Mika Uppa luonnehtivat kokonaistoimitusta teknisen henkilökunnan kannalta vaivattomaksi.

– Mitä tapahtuu, milloin ja mikä on kenenkin vastuulla, olivat kaikille jatkuvasti selvillä. Asiat hoituivat aikataulussaan ja tehoja on saatu se mitä on luvattu. Calefan kanssa olemme ymmärtäneet toisiamme alusta lähtien, Heikki Soini sanoo.

Järjestelmän liittäminen linjaan ajoitettiin viikonloppuun. Hyvin mietityssä kokonaisuudessa häiriöiltä ja tuotantokatkoksilta vältyttiin kokonaan. Asiakkaan tehtäväksi jäi lähinnä kertoa omat tarpeet ja vaateet.

– Ne otettiin hyvin huomioon. Atrian henkilöstö varmisti, että asennusajankohdat ja käytännön toteutukset menivät yhteen, energia- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Yliselä tiivistää.

Atrialaiset toivottavat vastaavat projektit erittäin tervetulleiksi jatkossakin. 

– Onhan se mielenkiintoista, kun saadaan energiaa talteen ja mielekästä, kun rahaa säästyy. Tällaisia kohteita pitää toteuttaa jatkossakin, Mika Uppa toteaa.

Luottamus korostuu energiatehokkuudessa 

Energiatehokkuustoimenpiteet poikkeavat muista investoinneista siinä, ettei niiden toteuttaminen ole tuotannon jatkumisen kannalta välttämätöntä. Toimenpiteiden motiivina on ympäristövastuullisuuden edistäminen sekä kustannustehokkuuden parantuminen. 

– Luottamus kumppaniin korostuu sellaisissa teollisuuden projekteissa, joiden tuloksellisuus vaatii hyvää kokonaisuudenhallintaa, Eero Yliselä kertoo.

Taloudellisesti toimenpiteet ovat kuitenkin erittäin kannattavia. Siksi ne kannattaa myös eurojenkin kannalta toteuttaa.

– Atrialla on hyvin tiedostettu fakta, että energiatehostamisprojektit ovat myönteisten ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudellisen kannattavuuden parantamista. Atrian suhtautuminen energian käytön ja ympäristövastuullisuuden kehittämiseen on pitkäjänteinen ja systemaattinen. Olemme huomanneet energiatehokkuusinvestointien olevan monelta kantilta erittäin hyödyllisiä. Kaikki voittavat näissä investoinneissa, Eero Yliselä lisää.

Atrialla parhaaseen mahdolliseen, optimoituun lopputulokseen tähdätään kumppanin kanssa. Luottamussuhdetta on rakennettu pitkään. 

– Calefa on vakuuttanut meidät tekemisellään ja laaja-alaisella osaamisellaan siitä, että hommat ovat hallussa, Eero Yliselä toteaa.

Kauhajoen projektin jälkeen on toteutettu jo uutta vastaavaa kohdetta Atrian Sahalahden tuotantolaitoksella.

– Calefan kanssa on otettu käyttöön samankaltainen, mutta vähän eri teknisillä ratkaisuilla oleva toimenpide, energia- ja vastuullisuuspäällikkö kertoo.

Lopullisen tilannearvion uudesta kohteesta hän haluaa antaa vasta, kun järjestelmä on ollut jonkin aikaa toiminnassa. 

– Sen voin kuitenkin sanoa, että tähän mennessä asiat ovat menneet kuten on suunniteltu ja alustavat tulokset puoltavat tätä käsitystä, Yliselä sanoo.