Lämpöpumppulaitoksilla saavutetaan energiaomavaraisuus, ja siitä kiittää myös kukkaro

Energia- ja kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä energiaomavaraisuus haastavat löytämään parempia ratkaisuja lämmöntuotannossa.
AmbiHeat Petri Vuori
Energiaomavaraisuus näkyy edullisempina energiahintoina. Toimitusjohtaja Petri Vuori Orionin Turun tehtaan lämpöpumppulaitoksella.

– Nykyisessä maailmantilanteessa energiaomavaraisuus on näistä kaikista ensisijaisin. Energiantuotanto tulee Suomessa perustaa muulle, kuin kaasulle tai öljylle. Sen jälkeen tulee tehostaa energiatehokkuustoimia, millä tavoin energiankäyttöä voidaan vähentää ja optimoida sekä kuinka energia tuotetaan päästöttömästi, vetää Calefa Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori suuntaviivoja energiakriisin torjumiseksi.

Lämpöpumpputeknologia on kehittynyt viime vuosina valtavin harppauksin, ja sillä tulee olemaan iso rooli energiamurroksessa. 

Ympäristö tarjoaa lukuisia lämmönlähteitä

Suomessa suunnitellut ja valmistettavat AmbiHeat-lämpöpumppulaitokset tuottavat lämpöenergian kustannustehokkaasti teollisista ylijäämälämmöistä, ulkoilman, vesistöjen, maan sekä auringon energiasta eli niistä lähteistä, mitä laitoksen ympäristö tarjoaa. 

Päästötöntä lämpöä voidaan hyödyntää alue- ja kaukolämpönä sekä teollisuuden tarpeissa. Samalla lämpöpumppulaitoksella voidaan tuottaa myös kaukokylmää tai jäähdytystä teollisuusprosesseihin.

– Valitettavan vähän on käyty keskustelua siitä, kuinka kehittyneellä lämpöpumpputeknologialla pystytään kattamaan iso osa energiankäytön kohteista. Kiinteistöjen lämmitystarpeet näillä voidaan hoitaa kokonaan sekä nykyään myös korvata monia teollisuuden prosesseja, joissa lämpö on aiemmin tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, Vuori sanoo.

AmbiHeat-lämpöpumppulaitosten sydämenä toimivat Calefan kehittämät HotLevel-erikoislämpöpumput, joilla voidaan tuottaa energiatehokkaasti jopa 130 asteen lämpötiloja.

Teollisuus on energiaomavaraisuuden
myötä muuttumassa päästöttömäksi

Esimerkkejä päästöttömästä, edullisesta lämmöntuotannosta löytyy eri puolilta Suomea.

Paroc Panelsin tehdas Paraisilla korvasi viime vuonna öljyn käytön kokonaan siirryttyään AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen myötä energiaomavaraiseksi. Kiinteistöjen lämmitys jalostetaan tuotannon hukkalämmöistä ja energiaa myös varastoidaan maakaivoihin, joista sitä hyödynnetään kylminä vuodenaikoina sekä silloin, kun tuotanto ei ole käynnissä.

Calefan toimitusjohtaja nostaa energiaviisaudessa esille myös energiaekosysteemit.

– Teolliset tuotantolaitokset ja energiayhtiöt voivat jakamistaloudella vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokuutta, samalla kun toimintavarmuus ja energiaomavaraisuus kasvaa.

Lempäälässä Kiillon tehtaan lämmitystarpeet on katettu pääosin tuotannon hukkalämpöjä hyödyntävällä lämpöpumppujärjestelmällä. Ensi kesästä lähtien voidaan sanoa hyvästit viimeisillekin kaasunkäytön rippeille paitsi tehtaalla, myös Lempäälän Lämmön Sääksjärven kaukolämpöverkostossa. Tehtaan ja energiayhtiön välissä AmbiHeat-lämpöpumppulaitos jakaa tehtaan ylijäämälämmön Lempäälään päästöttömäksi kaukolämmöksi. Vastaavasti Lempäälän Lämpö toimittaa tehtaalle hiilineutraalia kaukolämpöä.

Kymen Veden Mussalon jätevedenpuhdistamo korvasi maakaasun käytön kokonaan puhdistetun jäteveden hukkalämpöä hyödyntämällä. Uusi lämmitysratkaisu on täysin päästötön.

– Lämpöpumppulaitos vastaa myös pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä päästöttömyyden että energia- ja kustannustehokkuuden kannalta. Näillä järjestelmillä päästään energiaomavaraisuuteen, toimitusjohtaja Petri Vuori päättää.