Liettualainen suur­juustola aloittaa hukka­lämpöjen uusio­käytön suomalais­toimittajan kokonais­ratkaisulla

Baltian alueen suurimpiin meijereihin lukeutuva liettualainen AB Rokiškio Sũris lämpenee jatkossa Calefa Oy:n toimittamalla energian uusiokäyttöjärjestelmällä.


Suomessa kehitetty energiankierrätysjärjestelmä on vastaus teollisuuden ympäristöystävällisyyteen etenkin globaalissa mittakaavassa. Rokiškio Sũris keväällä 2020.

Suomessa kehitetty energiankierrätysjärjestelmä on vastaus teollisuuden ympäristöystävällisyyteen etenkin globaalissa mittakaavassa. Rokiškio Sũris keväällä 2020.

Hukkalämmöt kerätään juustonvalmistuksen prosessissa syntyvistä noin 30-asteisista jätevesistä. Lämpö jalostetaan lämpöpumpulla 80-asteiseksi ja kierrätetään uusiokäyttöön tehtaan aluelämpöverkkoon. Lämpöpumppu tuottaa useamman megawatin lämpötehon.

Tämän yksittäisen toimenpiteen ansiosta meijerin vuotuinen energiankulutus putoaa 1 500 suomalaisen omakotitalon lämmityksen verran. Samalla CO2-päästöt vähenevät 1 300 tonnia vuodessa.

Ratkaisu korvaa meijerillä kaukolämmön käyttöä ja alentaa sen myötä tuotantokustannuksia. 

Suomessa kehitetty ja valmistettu teknologia teollisuuden energian uusiokäyttöön on vastaus ympäristöhaasteisiin myös maailmalla. 

– On ensiarvoisen tärkeää laittaa energia tekemään työ moneen kertaan. Hukkalämpöä kierrättämällä uutta energiaa tarvitsee ostaa ja tuottaa vähemmän, sanoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori.

Kertakäyttöisyydestä fiksumpaan tuotantoon

Aiemmin meijeri hyödynsi kaukolämpönä ostetun energian kertakäyttöisenä. Tuotannosta jäänyt ylijäämälämpö jouduttiin lauhduttamaan ilmaan ennen kuin jätevesi pystyttiin laskemaan viemäriin.

Jatkossa ylijäämälämpö hyödynnetään uusiokäytettynä meijerin omassa valmistusprosessissa sekä kiinteistön eri lämmitystarpeissa.

Käyttövedet, ilmanvaihto ja keskuslämmitys lämpiävät kierrätetyllä hukkalämmöllä.

Calefan kehittämä lämpöpumpputeknologia mahdollistaa verrattain matalalämpöisten hukkalämpöjen jalostamisen teollisuuden tarvitsemiin korkeisiin lämpötiloihin kustannustehokkaasti.

Suomalaisinnovaatio parantaa maailmaa

Kokonaisratkaisutoimittajana Calefa ottaa vastuun koko järjestelmän toimivuudesta. 

Suomessa konttiin rakennettu energiankierrätysmoduuli toimitettiin paikan päälle valmiina ja liitettiin meijerin prosessiin. Järjestelmää optimoidaan Suomesta käsin vuoden verran parhaan mahdollisen energiansäästön saavuttamiseksi.

Toimitusjohtaja Petri Vuori näkee tämän tyyppisten ratkaisujen olevan tulevaisuutta energiainnovaatioiden viennissä maailmalle.

– Energiankierrätys on monesti merkittävin yksittäinen ympäristöteko, jonka teollisuus voi tehdä. Globaalissa mittakaavassa toimenpiteiden vaikutukset tulevat olemaan ilmaston kannalta huomattavia.