Maalaamo nousi Pohjoismaiden energiatehokkaimpien joukkoon

MSK Plast Oy otti maalaamon hukkalämmöt uusiokäyttöön. Lopputuloksena on parantunut tuotanto, 833 000 kiloa vähemmän CO2-päästöjä sekä merkittävä vähennys energiankulutukseen joka ikinen vuosi.

MSK Plast: Nopeampi läpimenoaika ja vähemmän hävikkiä. Tuotannon tehostuminen on Calefan toimittaman järjestelmän mukana tuleva lisähyöty.
Nopeampi läpimenoaika ja vähemmän hävikkiä. Tuotannon tehostuminen on Calefan toimittaman järjestelmän mukana tuleva lisähyöty.

Kauhavan Ylihärmässä valmistetaan Volvon ja monen muun tunnetun valmistajan muoviosia. Valveutuneiden asiakkaiden ympäristötietoisuus sekä toiminnan voimakas laajentuminen ovat kannustaneet MSK Plastia viemään ympäristöystävällisyyden huippuunsa. Lukuisten, jo toteutettujen toimenpiteiden ansiosta MSK Plast kuuluu nykyään Pohjoismaiden ympäristötehokkaimpien maalaamoiden joukkoon.

Yhtiön merkittävimmäksi yksittäiseksi toimenpiteeksi on noussut joulukuussa 2018 käyttöönotettu maalaamon hukkalämpöjen uusiokäyttö. Kaikista maalaamon poistoilmakanavista kerätään hukkalämmöt talteen, ja tuo lämpö hyödynnetään jalostettuna uudelleen sekä tuotannossa että kiinteistön lämmitystarpeissa.

– Tähän kannatti ehdottomasti lähteä mukaan, toteaa MSK Plastin tuotantopäällikkö Teemu Ritala uusiokäyttöjärjestelmästä investointina.

Energiansäästö on jo heti alussa ylittänyt suunnitellut lukemat, vaikka järjestelmää ollaan vasta optimoimassa. Ritalan mukaan tässä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Uusiokäyttöjärjestemän hyödyllisyys vakuutti jo alkulaskelmien perusteella, ja hyvin sujunut järjestelmän toimitus on vahvistanut luottamusta.

– Ollaan kyllä tunnistettu, että tässä on iso säästöpotentiaali, Ritala muotoilee.

Laajentaminen ja ympäristötietoiset
asiakkaat innostivat energiansäästöön

Energian uusiokäyttöjärjestelmän hankinta tuli MSK Plastille ajankohtaiseksi vuonna 2018, kun voimakkaasti kasvaneen tilauskannan myötä tehtaalle tuli hankintaan uusi maalauslinja. Motivaatiota olivat osaltaan nostaneet ympäristötietoiset asiakkaat, jotka edellyttävät toimittajiltaan ympäristöasioissa konkreettisia näyttöjä.

Ja juuri tuota kaivattua konkretiaa hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä on tuonut.

Hukkalämmön kierrättäminen uusiokäyttöön on merkittävä ympäristöteko, sillä energiaa uudelleen käytettäessä ei synny kasvihuonepäästöjä. Tällä yksittäisellä energiankierrätystoimella MSK Plast vähentää energiankulutusta 3800 megawattituntia eli 410 omakotitalon lämmityksen verran vuodessa, mikä vastaa ison taajaman energiankulutusta. Samalla tehtaan hiilidioksidipäästöt alenevat 833 tonnilla. Tällaisiin tuloksiin ei olla aiemmin päästy muilla yksittäisillä keinoilla.

Järjestelmä kerää hukkalämmöt hyötykäyttöön vanhan ja uuden linjaston useasta eri poistoilmakanavasta. Kun prosesseista tuleva lämpö kerätään talteen, samalla tuotantotila pysyy optimaalisena ja miellyttävänä työskennellä.

Ilmankosteuden hallinnalla nopeampi
läpimeno ja vähemmän hävikkiä

Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmän toimittanut Calefa Oy parantaa energian uusiokäytön ohella teollisuusasiakkaidensa tuotantoa ja työskentelyolosuhteita. Ymmärrys erilaisista tuotannollisista prosesseista kuuluu erikoisasiantuntemukseen.

– Kokonaisjärjestelmätoimittajana mietimme asioita syvääluotaavasti asiakkaan prosessin kannalta, kertoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotantolaitosta ympäristöineen havainnoidaan kokonaisuutena. Missä on tarvetta lämmitykselle ja missä jäähdytykselle? Onko tuotannossa tai tuotantotiloissa haasteita, jotka kaipaavat ratkaisuja?

MSK Plastin maalaamoa oli sateisina vuodenaikoina vaivannut ajoittain liian korkealle nouseva ilmankosteus. Tästä oli aiheutunut läpimenoaikoihin hidastusta ja tuotantoon hävikkiä.

Calefa tarjosi ratkaisuksi lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävää kosteudenpoistoa.

– Tällä on suuri merkitys läpimenoajalle. Kun tuote saadaan kerralla valmiiksi, saadaan useampi osa maailmalle, toteaa MSK Plastin laatuinsinööri Suvi Paavola.

Maalaamon kosteudenpoisto on energian uusiokäyttöjärjestelmän mukana tuleva lisäarvo, joka tuo lisäsäästöjä sekä ympäristölle että tehtaan kustannuksiin. Kustannussäästöä ei ole laskettu erikseen, mutta Paavola arvioi sen olevan ”merkittävä”.

Nopea nousu ympäristöasioissa kärkeen

MSK Plast on toteuttanut joukoittain erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä vuodesta 2017 alkaen, jolloin yhtiö liittyi Volvon ympäristöohjelmaan mukaan. Ympäristöasioissa työ on jatkuvaa.

Laatuinsinöörin seinällä on viidenkymmenen kohdan lista erilaisista kehitystoimenpiteistä.

– Toimenpiteet voivat olla hyvin yksinkertaisiakin alkaen siitä, että laitteet sammutetaan viikonlopuksi. Jokainen teko merkitsee, ja pienistä puroista kasvaa lopulta suuri virta, Suvi Paavola summaa.

Toiminta lähtee ihmisistä. Mikä on salaisuus, jolla henkilökunta on saatu sitoutettua tähän työhön?

– Tuloksellisuus edesauttaa paljon, laatuinsinööri vastaa.

– Kyllähän se innostaa, kun saadaan näin hyviä energiansäästölukuja. Omasta mielestäni tuloksellisuus auttaa johtoa sitoutumaan, mikä taas edesauttaa sitä, että tieto asiasta leviää nopeammin, Suvi Paavola sanoo.

MSK Plast on osa monialaista kansainvälistä MSK Group -perhekonsernia, johon kuuluu emoyritys ja neljä eri teollisuusyritystä. Hukkalämmön uusiokäyttöä ollaan laajentamassa konsernissa vuoden 2019 aikana.

Msk plast kaavio 2019 web

Kyllähän se innostaa, kun saadaan näin hyviä energiansäästölukuja.

Järjestelmällä on suuri merkitys myös maalaamon läpimenoajalle. Kun tuote saadaan kerralla valmiiksi, saadaan useampi osa maailmalle.

Suvi Paavola
Laatuinsinööri, MSK Plast

Tunnistettiin jo heti alussa, että hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmässä on iso säästöpotentiaali. Tähän kannatti ehdottomasti lähteä mukaan.

Teemu Ritala
Tuotantopäällikkö, MSK Plast