Paroc Panelsin vuosi AmbiHeatin kanssa: ”Kyllä tämä on ollut hyvä”

Vuosi käyttöönoton jälkeen on aika tehdä tilinpäätöstä siitä miten meni.

Paroc Panel Systemin kunnossapitopäällikkö Kjell Lindström on ollut AmbiHeat-projektissa kanssa mukana siitä lähtien, kun lämpöpumppulaitoksen hankintaa vasta suunniteltiin. 

Lähtötilanne oli, että tehtaalla kului paljon polttoöljyä ja samanaikaisesti hukkalämpöä lauhdutettiin taivaan tuuliin.

”Emoyhtiöllä on tavoite poistaa CO2-päästöt”, Lindström kertoo. AmbiHeat-hanke on ollut yhtiölle merkittävä.

Hukkalämpöä energiakaivoihin

Rakennuselementtituotannon hukkalämmöt kierrätetään uusiokäyttöön AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksessa jalostettuna. Tällä tavoin on korvattu aikaisempi öljyn käyttö kiinteistöjen lämmityksessä kokonaisuudessaan. 

Ylijäämälämpöä varastoidaan myös energiakaivoihin, josta sitä hyödynnetään lämmityksessä tuotannon ulkopuolisina aikoina.

Teollisuudessa tällaiset järjestelmät ovat monimutkaisia, sillä prosesseista ja kiinteistöstä muodostuu uniikki kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tuotantoprosessin tulee aina olla turvattu. Järjestelmän toimittajalta tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä ja kokemusta.

Tästä syystä Calefa toimittaa järjestelmät avaimet käteen -kokonaisuutena. Vain näin voidaan varmistaa eri osatekijöiden yhteensopivuus ja että järjestelmä toimii kuten on sovittu.

Avaimet käteen toimii

Paroc Panelsin kannalta Calefan kokonaistoimitus on ollut paitsi turvallinen, myös vaivaton.

”Olen todella tyytyväinen Calefan toimintaan, että olette hoitaneet kaikki avaimet käteen -systeemillä. Meidän ei ole tarvinnut hirveästi laittaa tähän omaa työvoimaa ja aikaa. Kaikki on toiminut todella hyvin”, Lindström summaa yhteistä taivalta.

”Olemme itse päässeet keskittymään omaan osaamiseen eli paneelien valmistukseen. Olette hoitaneet projektin alusta loppuun todella hyvin, olen todella tyytyväinen.”

Energia paroc
Kaavio paroc