AmbiHeat

Lääketehtaan CO2-vapaa lämmön ja jäähdytyksen tuotanto

Turun Orionin tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa AmbiHeat®-lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa.

Lämpöpumppulaitos tuottaa jäähdytyksen Orionin tuotantoprosessiin. Jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään edelleen tehdaskiinteistöjen lämmityksessä. Jos prosessista saatavaa hukkalämpöä ei ole riittävästi, loppuenergia tuotetaan ulkoilman energiasta.

Energiaomavaraisuus leikkaa kustannuksia

Kokonaisratkaisu on parantanut huomattavasti tehtaan energiaomavaraisuutta. AmbiHeat® korvaa 67 % tehtaan kaukolämmön kulutuksesta, mikä alentaa huomattavasti tehtaan ostoenergian tarvetta.

CO2-päästöt leikkaantuvat noin 1000 tonnia vuodessa. Säästetyllä lämpöenergialla lämmittäisi joka vuosi 850 omakotitaloa.

Palkinnot, AmbiHeat
Euroopan lämpöpumppujärjestö EHPA on palkinnut hollolalaisen Calefa Oy:n Hiilivapaa Teollisuus -sarjassa Orionin Turun tehtaan esimerkillään. Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tuottaa aluelämpöä Orionin neljän hehtaarin tehdasalueen tarpeisiin kokonaan ilman CO2-päästöjä. Energianlähteinä laitos hyödyntää ulkoilmaa ja teollisuuden hukkalämpöä. Samalla se tuottaa jäähdytystä tehtaan prosesseihin.
AmbiHeat, Lääketehdas
Orionin Turun tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa.