Retrofit

Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen

Datakeskus koostuu kolmesta tilasta, joissa jokaisessa on jäähdytyskuormaa maksimissaan 50 kW.

Jäähdytettävän ilman lämpötila on maks. +40 C astetta. Räkit imevät ilman kylmäkäytävältä ja puhaltavat lämmenneen ilman kuumakäytävälle. Jäähdyttävät kiertoilmakoneet siirtävät ilman taas kuumakäytävältä kylmäkäytävälle.

Kiertoilmakoneissa kiertävä lämmennyt vesi siirretään varaajaan. Datatilan lämpö siirretään lämpöpumpulla kuumavesivaraajaan. Kuumavesivaraajasta lämpöä käytetään ensisijaisesti rakennuksen lämmitykseen. Mahdollinen ylijäämä siirretään liuosjäähdyttimen avulla ulkoilmaan.

Calefalla on alan tuorein tieto datakeskusten energian uusikäytöstä sekä kansainvälisesti palkittua kokemusta ratkaisusta. Näillä eväillä järjestelmä datakeskuksen jäähdytykseen ja kiinteistön lämmitykseen syntyi nopeasti ja tehokkaasti.

”Calefan suunnitelmissa hinta, laatu ja toteutustapa olivat kohdallaan”, toteaa Bittiguru Oy:n teknologiajohtaja Janne Mustonen.