Retrofit

Hiekankuivauksen hukkalämmön hyödyntäminen

Hiekkapojat Oy halusi vähentää hiekan kuivaukseen kulutettua energiaansa.

Ratkaisimme asiakkaamme energiansäästötarpeet lämmöntalteenottojärjestelmällä, jossa hiekan kuivauksesta syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön.

Aiemmin hiekan kuivauksesta kaikki poistoilma (+90°C) puhallettiin harakoille ja korvausilma otettiin raakana ulkoilmasta. Kuivausprosessiin kului siis merkittävä määrä primäärienergiaa, joka oli tässä tapauksessa kaasua.

Lämmöntalteenotto toteutettiin poistoilmakanavasta suodatuksen ja puhaltimen jälkeen. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään syöttösuppilon lämmityksessä ja hiekan esilämmityksessä.

Lämmöntalteenottojärjestelmästä saatava lämpöteho on n.150-180kW

Takaisinmaksuaika on noin 2 vuotta

Investoinnin tuotto 50 %.