Retrofit

Kiinteistöjen lämmittäminen jäteveden ylijäämälämmöllä

Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko ja käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo. Keskellä Calefan Mikko Rantanen.
Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko ja käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo. Keskellä Calefan Mikko Rantanen.

Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä lämmittää jätevedenpuhdistamon kiinteistöt CO2-päästövapaasti jäteveden ylijäämälämmöstä tuotetulla energialla.

Tämän myötä Kymen Vesi on voinut kokonaan luopua maakaasun käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä.

Järjestelmä tuottaa täysin hiilineutraalisti 1100 MWh energiaa vuodesta, josta 90 % tuotetaan lämpöpumpulla ja 10 % priimataan sähkökattiloilla.

 

Vakaana ja pääomavaltaisena alana haluamme panostaa kestäviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Vastuullisuus on keskeinen arvomme ja tavoittelemmekin hiilineutraaliutta suunnitelmallisesti vuosittaisilla tavoitteilla.

Jani Väkevä
Toimitusjohtaja, Kymen Vesi

Jäteveden ylijäämälämmön hyödyntäminen kiinteistöjemme lämmityksessä on kasvattanut energiaomavaraisuuttamme pysyvästi.

Emmi-Maria Ukko
Laitospäällikkö, Kymen Vesi

Kokonaistoimitus on henkilökunnan näkökulmasta ollut vaivaton. Pihan ja sisätilojen kulkuväylät ovat olleet aina avoinna ja siististi hoidettu. Työt on tehty kaikilta osin huolellisesti.​

Jukka Mäkitalo
Käyttöinsinööri, Kymen Vesi