Retrofit

Tehtaan hukkalämpöjen hyödyntäminen

Kalliomuovilla syntyy muovikalvon valmistuksessa hukkalämpöä, joka oli aiemmin isossa tehdashallissa lauhdutettu halli-ilmaan.

Jäähdytystä hoidettiin isolla vedenjäähdyttimellä, jonka käyttäminen tuotti joka kerta korkean hetkellisen sähköpiikin. Pätkittäinen käynti, jossa kone käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa päivän aikana, näkyi paitsi sähkölaskussa, myös kulutti jäähdytyskonetta melkoisesti.

Calefa toteutti kokonaisratkaisun, jossa lämpöpumpun avulla hukkalämmöt valjastettiin hyötykäyttöön ja jäähdytykseen saadaan järkeä.

Nykyään hukkalämpö otetaan talteen suoraan jäähdytysvesikierrosta ja hyödynnetään uusiokäytössä omien tehdaskiinteistöjen lämmityksessä. Osa lämmöstä varastoidaan varaajaan, jotta rakennuksille riittää tasaista lämpöä myös muovituotannon ulkopuolisella ajanjaksolla. Vanha rakennusten lämmityksessä käytetty öljyjärjestelmä jäi Kalliomuovilla varajärjestelmäksi.

Samaan aikaan kun rakennukset lämpenevät, lämpöpumppu hoitaa myös prosessin jäähdytyksen. Kulutus käy tasaisesti pienellä teholla, eikä virtapiikkejä tai katkonaista käyntiä synny.

Kokonaisuus on täysin automatisoitu. Järjestelmä ottaa lämpöä ja jäähdyttää jäähdytyspiiriä aina, kun kiinteistön järjestelmät tarvitsevat lämpöä.

Lämpöpumpun teho 45kW.