Retrofit

Vapaajäähdytys osana jäähdytyskiertoa

Muoviteollisuus on hyvin energiaintensiivinen ala, jossa etenkin sähköä kuluu huomattavan paljon. Tuotantoprosessissa tarvittava jäähdytys on lämmityksen ohella suurin yksittäinen sähkönkuluttaja.

Okartek Oy halusi leikata energiankulutustaan ja käyttökustannuksiaan vähentämällä sähkönkäyttöä. Ratkaisuna oli vapaajäähdytys.

Vapaajäähdytyksessä jäähdytyksestä huolehtii ulos sijoitettu liuosjäähdytin, jossa kiertää vesi-glykoliliuos. Näin varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa ulkolämpötiloissa. Vesi-glykolipiiri siirtää levyvaihtimen kautta ruiskuvalukoneiden jäädytyspiirin lämpöä jäähdytettäväksi ulkoilmaan. Jäähdytys toteutetaan suurella ilmavirralla lamellipatterin läpi.

Vesiglykolipiirissä oleva automaattinen säätöpiiri huolehtii, että kylmävesivaraajalle menevän veden lämpötila on asetusten mukainen. Jäähdytys saadaan kesäajan ulkopuolella ensisijaisesti vapaajäähdyttimeltä. Jos vapaajäähdytys ei yksin riitä pitämään veden lämpötilaa riittävän alhaalla, kompressorijäähdytin käynnistyy avuksi.

Järjestelmällä saavutetaan huomattavia hyötyjä erityisesti kesäajan ulkopuolella. Käyttöaika on lähes 8 kk vuodessa, ja talviolosuhteissa kaikki tarvittava jäähdytysenergia saadaan vapaajäähdytyksestä. Lämpötilan pitkäaikaisten tilastojen mukaan vapaajäähdytystä voidaan hyödyntää yli 6 500 h vuodessa.

Järjestelmään sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on yli 40 %.