Sanoista tekoihin – miten energia­tehokkuudessa päästään huippu­tuloksiin

Asiantuntijat kertovat askelmerkit siihen, miten teollisuus voi energian uusiokäytöllä leikata tuntuvasti päästöjä ja energiakustannuksia, ja näin tehostaa kilpailukykyään.

Energian uusiokäyttöratkaisut teollisuudessa ovat joka kohteessa yksilöllisiä, koska kahta täysin samanlaista laitosta ei löydy. Atrian energia- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Yliselä kannustaa rohkeasti selvittämään, mitkä ovat oman tuotantolaitoksen potentiaalit.

– Energiajärjestelmistä kerätään yleensä paljon tietoa. Lukuja analysoimalla päästään hyvälle tiedon tasolle siitä, mitä on järkevää tehdä ja mitä ei, hän sanoo.

Atrialla hukkalämmön uusiokäytössä on otettu mittavia askeleita, kun tuotantolaitosten energiatehokkuutta parannetaan.

Näissä projekteissa kaikki alkaa selvitystyöstä, jossa koko tuotantolaitos käydään läpiteollisuuden hukkalämpöjen uusiokäytön erikoisasiantuntijan kanssa. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva hyvin selville.

Näin se käytännössä tehdään

Alkuun tutkitaan, mistä hukkalämpöä syntyy ja missä sitä voisi uusiokäytössä hyödyntää. Tässä yhteydessä kartoitetaan koko tehdasalueen jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeet. 

Samassa yhteydessä myös selvitetään, tarvitaanko johonkin prosessin osaan tehostusta tai työskentelyolosuhteisiin kohennusta. Monesti näitä pystytään lämmityksen ja jäähdytyksen avulla parantamaan. ­

Esimerkiksi Orion Oyj Turun tehdasalueella ilmeni, että yhdistämällä jäähdytysprosesseja ja lämmitysverkosto lämpöpumppujärjestelmän avulla voidaan säästää jopa 70% ulkopuolisen ostoenergian tarpeesta ja samalla voidaan vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.

Pohjanmaalaisella muovituotevalmistaja MSK Plastilla hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmää hyödynnetään myös maalauslinjan olosuhteita parantavassa kosteudenpoistossa. Ekovillalla tuotantotiloista on saatu hukkalämmön uusiokäytön ohella vedottomat.

Mikäli hukkaenergiaa syntyy huomattavia määriä, samalla myös arvioidaan, liikenisikö ylijäämäenergiaa myytäväksi alue- tai kaukolämpöverkkoon. Tällainen ratkaisu on käytössä Yandexin datakeskuksessa Mäntsälässä, jossa kertaalleen käytetty energia myydään kaukolämmöksi energiayhtiö Nivokselle. Mäntsälän kaukolämmön tarpeesta jopa 75% jalostetaan tällä hetkellä datakeskuksen hukkalämmöstä.

Lopuksi luodaan yhteenveto siitä, miten koko yhtälö voitaisiin ratkaista energian uusiokäytöllä parhaalla mahdollisella tavalla. Laskelmat kertovat, miten suuret säästöt ja CO2-päästövähenemät toimenpiteillä saadaan aikaiseksi. Esimerkiksi Kiilto Oy on kertonut säästävänsä energian uusiokäytöllä kuusinumeroisia summia joka vuosi.

Energiankustannusten säästöjen ja tuotannon tehostamisien lisäksi kaikki uusiokäytetty energia vähentää uuden energian tarvetta eli vähentää siis samalla merkittävästi CO2-päästöjä!

Tärkeintä on laittaa toimeksi

Suomessa tehdään runsaasti kartoituksia energiankäyttöön liittyen. Calefan energia-asiantuntija Antti Porkka kehoittaa myös viemään toimenpiteet käytäntöön.

– Monesti energiatehokkuusasioissa jäädään pelkästään raporttien asteelle. Kun löydetään järkeviä toimia ja kohteita, on tärkeää ryhtyä myös toteuttamaan niitä.

Calefa tekee paitsi energiakäyttöön liittyvät esiselvitykset, se myös toteuttaa ratkaisut käytännössä riskittöminä avaimet käteen -kokonaistoimituksina. 

– Mitä aikaisemmin aloitetaan, sitä nopeammin saadaan säästöjä niin energiakuluissa kuin myös päästövähenemissä, Antti Porkka toteaa.