Haluamme, että energiaa käytetään vastuullisesti, taloudellisesti ja järkevästi

Meiltä löytyy tähän ratkaisut.

Calefa toteuttaa innovatiivisia kokonais­ratkaisuja lämpöenergian uusiokäyttöön energiayhtiöille, teollisuudelle ja suurille kiinteistöille. Tuotteitamme ovat ympäristön energiaa hyödyntävä modulaarinen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos sekä Retrofit-asennuksena hukka­lämmön uusio­käyttö­järjestelmät.
Calefan kokonaistoimitus
Bv certification n&b iso9001 14001

Toimintamme on laatu- ja ympäristö­sertifioitua

Laatu- ja ympäristösertifikaatit todentavat organisaation johtamisjärjestelmän vastaavan standardien vaatimuksia. Ne myös osoittavat sitoutumisen johtamisjärjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon sekä jatkuvaan parantamiseen.

Molemmat ISO 9001 ja ISO14001 -sertifikaatit on Calefalle myöntänyt Bureau Veritas.

Palkittua toimintaa

Calefan energiankierrätysratkaisut ovat voittaneet kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja.

Calefa palkinnot

Calefan tarina

Miten teollisuus voi saman­aikaisesti parantaa tuotantoaan, vähentää päästöjä ja leikata energia­kulujaan pysyvästi?

Tai miten energiasektorilla energiaa voidaan tuottaa CO2-vapaasti ilman pienhiukkaspäästöjä, hyödyntäen ympäristön lämmönlähteitä?

Ja miten voi hankkia kaiken yhdeltä ovelta varmistaen, että kokonaisjärjestelmä varmasti toimii kuten on sovittu.

Kaikki sai alkunsa työporukasta, joka oli keksinyt ratkaisun teollisuuden hukka­lämmön uusio­käyttöön ja ympäristön energian hyödyntämiseen. Alussa meitä oli työporukka laite­valmistuksessa tekemässä teollisuuden jäähdytystä, lämmön talteenottoa ja ilmanvaihtoa.

Näimme markkinoilla selkeän ongelman. Kun teollisuuteen tai energiasektorille toimitetaan pelkkiä laitteita, käytännössä kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Lopputulos hyvin usein on, että osana järjestelmää laite ei toimi kuten odotetaan. Laitetoimittajalta kysyttäessä vastaus on, että laite itsessään toimii oikein. Vika on jossain muualla, mutta missä? Samaa kun sanovat myös projektitoimituksen muut eri osapuolet.

Osatoimituksessa sellaista tahoa ei ole olemassa, joka katsoisi kokonaisuutta. Pieniin palasiin jaetussa toimituksessa kukin vastaa vain omasta hyvin kapeasta osa-alueestaan. Lisäksi rajapinnoille syntyy alueita, jotka eivät kuulu kenellekään. Tämän myötä tilaaja joutuu kohtuuttomaan asemaan. Asiantuntemusta järjestelmistä pitäisi olla enemmän kuin sen toimittajilla.

Jos kukaan ei ota vastuuta kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta, se yleensä johtaa pettymyksiin. Epäluottamus ja pettymykset energiainvestoinneissa taas johtavat helposti siihen, että ne jätetään tekemättä. Aloimme pohtia, miten tilanteen voisi ratkaista.

Energiamessut2019
calefacio (lat.) = lämmittää
calefacion (lat.) = lämmitys

Teknologioiden kehitys on alusta asti ollut erittäin tärkeä tekijä menestymisessämme. Kehitystyö on luonut pohjan tiellemme menestykseen.

Lämpöpumpputeknologioidemme avulla pystymme hyödyntämään erilaisia matalalämpöisiä energialähteitä sekä tuottamaan erittäin korkeita lämpötiloja.

Koko järjestelmä toimii

Millä tavalla eri laitteet ja teollisuuden hyvinkin monimutkaiset järjestelmät saadaan toimimaan kokonaisuutena?

Miten ostaminen tehdään turvalliseksi?

Päädyimme liikeideaan, jossa me otamme vastuun siitä, että koko järjestelmä toimii. Tästä visiosta syntyi Calefa Oy, tutun työporukan voimin. Täysin omilla riskeillä, täysin omilla rahoilla. Kotipihan huvimajassa vuonna 2013, finanssikriisin jälkimainingeissa.

Enemmän kuin laitteidensa summa

Totetutamme hukkalämpöön ja ympäristön energiaan pohjautuvia lämpöpumppujärjestelmiä kokonaistoimituksena. Samalla otamme vastuun siitä, että järjestelmä varmasti toimii sovitulla tavalla.

Muutamat yritykset olivat ennen meitä yrittäneet samaa, mutta epäonnistuneet. Calefaa perustettaessa analysoimme tarkkaan, miksi niin oli käynyt. Kehitimme sen pohjalta oman liikeideamme.

Teollisuudessa ja energiasektorilla järjestelmäkokonaisuus on niin monitahoinen, ettei se ole pelkästään laitteidensa summa. Tällaisessa toimitustavassa pitää tuntea myös prosessi ja sen käyttäytyminen. Kokonaisjärjestelmätoimittajalla pitää olla laaja osaaminen ja sen tulee kyetä kantamaan riskejä. Kyse on asiantuntijatyöstä, jossa kaikki lähtee ihmisistä ja ihmisten välisestä yhteistyöstä.

Esiselvityksissä ja tarvekartoituksissa kartoitetaan kohteen potentiaaliset lämmönlähteet ja hyödyntämiskohteet, energiansäästöjen suuruusluokka sekä investoinnin taso. Minkä kartoitamme, sen myös pystymme kokonaisjärjestelmänä toimittamaan asiakkaillemme.

Lampokamera banneri
Calefan Mikko Rantanen jätevedepuhdistamon valvomossa.

Ylijäämä- ja ympäristön energiassa piilee valtava potentiaali

Teollisuuden hukkalämpöjen ja ympäristön energioiden hyödyntämisessä on valtava potentiaali. Eri lämmönlähteitä voidaan hyödyntää lämpöpumppujärjestelmällä jalostettuna omissa prosesseissa, kiinteistöjen lämmityksessä sekä kauko- tai aluelämpönä.

Calefan mallissa ylijäämäenergia laitetaan tekemään työ moneen kertaan sen sijaan, että se hukattaisiin kertakäyttöisenä ilmaan tai veteen. Energian kierrättäminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä, koska uuden energian ostotarve vähenee merkittävästi.

Pienempi ostoenergian määrä näkyy suoraan yhtiön tulosrivillä. Samalla CO2-päästöt leikkaantuvat. Mikä parasta, niin säästöt kuin päästövähenemät ovat pysyviä.

Haluamme, että energiaa käytetään vastuullisesti, taloudellisesti ja järkevästi. Teemme kokonaisjärjestelmiä, jotka uusiokäyttävät kerran käytettyä energiaa yhä uudelleen ja uudelleen, ja jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä.

Meistä talouden ja ympäristöystävällisyyden ei tarvitse olla ristiriidassa. Siitä todisteenamme on yli 150 teollisuudelle ja energiayhtiöille toimitettua projektia.

Töissä on hyvä olla

Ihmisissä ovat tämän yhtiön arvot. Työilmapiiri ja henkilökemiat ovat Calefalla erittäin tärkeä asia. Yritämme jatkuvasti kehittää sitä, että töissä on hyvä olla. Kaikilla on samat oikeudet ja velvoitteet, jokainen meillä arvostaa toisiaan.

Joukossa on erilaisia ihmisiä ja erilaisuudesta tulee enemmän kuin osiensa summa. Yhteistyössä katsomme joustavasti dynamiikkaa. Saumattomasti toimiva asiantuntijatiimi on kilpailuvalttimme.

Toimenkuvia rakentaessa otamme huomioon kunkin henkilökohtaiset toiveet ja valmiudet. Yksi voi tykätä matkustaa ja tehdä suunnittelun ohella myös asennustöitä. Toiselle taas on tärkeää päästä joka päivä toimistolle töihin. Kolmannen ammattitaito voi olla yhdistelmä useampaakin eri alaa.

Omat henkilökohtaiset osaamiset huomioimalla pyrimme sitouttamaan henkilökuntaamme, jotta tehtävät pysyvät mielenkiintoisina myös pidemmällä aikavälillä. Meillä on yhteisiä tapahtumia ja pyöreä kahvipöytä, jolla on hirveän iso merkitys. Olemme tiivis työyhteisö, jossa oppii tuntemaan toinen toisensa. Työsuhteet Calefalla ovat tavallisesti pitkäaikaisia.

Pyoreapoyta banneri
Suomessa kehitetty energiankierrätysjärjestelmä on vastaus teollisuuden ympäristöystävällisyyteen etenkin globaalissa mittakaavassa. Rokiškio Sũris keväällä 2020.

Yhdistelmä tietotaitoa ja huipputeknologiaa

Meillä on ollut alusta lähtien vahva usko siihen, että puhtaan energian tuotannolla on kysyntää. Teollisuusyritysten ja energiatoimijoiden pitää saada leikattua päästöjä ja kustannuksia. Lämpöenergia tulee tuottaa kestävästi ja edullisesti.

Ratkaisuissamme pääoman tuotot ovat ylivoimaisia mihin tahansa investointeihin nähden: 20 – 100 %. Lähes kahdensadan teollisuudelle ja energiasektorille toimitetun kokonaisprojektin kokemuksella voimme todeta, että meiltä löytyy johtava alan asiantuntemus ja menetelmät.

Minkä energiansäästön ja -tuotannon kohteessa kartoitammekin, pystymme sen kokonaisjärjestelmänä toimittamaan. Tässä toimintamallimme poikkeaa perinteisistä ratkaisuista.

Kokonaisjärjestelmämme ovat yhdistelmä tietotaitoa ja huipputeknologiaa, jota muualta ei välttämättä ole edes saatavissa. Innovoimme ja teemme tuotekehitystä teollisuuden, energiayhtiöiden ja suurten kiinteistöjen todellisiin tarpeisiin.

Keksintöjämme ovat esimerkiksi 130°C asteen lämpötiloja tuottava HotLevel-kuumalämpöpumput, ympäristön energiaa hyödyntävä modulaarinen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos sekä pesuloiden energiatehokkuutta parantavat Calmari-lämmönsiirtimet.