Parempi kannattavuus, parempi maailma

Kokonaisjärjestelmät teollisuudelle hukkalämmön uusiokäyttöön:
Leikkaamme ostoenergiantarpeenne ja samalla myös CO2-päästöt. Pysyvästi.

Hukkalämpöjen uusiokäytöllä useita positiivisia vaikutuksia

Hukkalämpö on rahan arvoista. Teollisuudella on valtavat potentiaalit lisätä energiaomavaraisuuttaan esimerkiksi hyödyntämällä hukkalämpöä omissa prosesseissaan, kiinteistöjen lämmityksessä tai myymällä energiaa kauko- tai aluelämpöverkkoon.

Jätevedenpuhdistamon lietetorni sekä muut puhdistamon rakennukset lämpiävät hukkalämmöllä.

Päästöt vähenevät. Polttamattomalla teknologialla tuotettu energia ei aiheuta CO2-päästöjä. Energiaa kierrättäessä uuden energian ostotarve pienenee. Hiilidioksidipäästöt asiakkaillamme leikkaantuvat huomattavasti.

Calefan Mikko Rantanen jätevedepuhdistamon valvomossa.

Tehot säilyvät, mutta rahaa säästyy. Vaikka energiaa käytetäänkin, sitä tarvitsee ostaa vähemmän. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on energiaomavaraisuutta, joka on samalla taloudellisesti hyvin kannattavaa.

MSK Plast: Nopeampi läpimenoaika ja vähemmän hävikkiä. Tuotannon tehostuminen on Calefan toimittaman järjestelmän mukana tuleva lisähyöty.

Tehostusta prosessiin, parannusta työympäristöön. Vedottomat tuotantotilat, parempi työskentelyilma, nopeammat läpimenoajat, vähemmän hukkaa… Kokonaisjärjestelmillämme parannetaan usein myös tuotannon puitteita.

Taloudellisesti kannattava ja CO2-vapaa lämmöntuotanto on herättänyt valtavasti kiinnostusta myös emoyhtiössä, sillä vastaavanlaisia tehtaita Kingspanilla on maailmanlaajuisesti.

Ilman riskiä — kannamme kokonaisvastuun

Teemme ainoastaan kokonaisratkaisuja, joissa vastaamme koko projektista: alkukartoituksesta säästölaskelmiin, suunnitelmiin, valmiiseen kokonaisratkaisuun ja sen jälkihoitoon.

1. Potentiaali

Kartoitamme hukkalämmön hyödyntämispotentiaalit itse kohteessa. Selvitämme ylijäämäenergian lähteet ja miten sitä voi hyödyntää. Laskemme ratkaisun kannattavuuden: syntyvän energiansäästön ja takaisinmaksuajan.

2. Muut parannukset

Voiko samalla tuotantoa tehostaa tai työskentelyolosuhteita parantaa? Useimmissa kohteissa voi. Tuotannolliset prosessit kuuluvat erikoisasiantuntemukseemme, siksi pystymme auttamaan myös näissä kysymyksissä.

3. Toimenpide-suositus

Suosittelemme toteutusta ainoastaan, mikäli ratkaisu on laskelmiemme perusteella kannattava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisjärjestelmän takaisinmaksuaika on 1-5 vuotta.

Calefan kokonaistoimitus

Calefan malli on turvallinen. Toimitukseen ei jää harmaita alueita, joissa vastuukysymykset olisivat epäselviä. Calefa hoitaa kaiken — hyvin yksinkertaista!

Rahoitus | Energian uusiokäyttö­järjestelmän voi hankkia kassavirta­positiivisesti osa­maksulla, jolloin budjetista ei tarvita varoja energia­investointia varten. Vaihto­ehtoisesti järjestelmän voi hankkia leasing-sopimuksella. Calefa tekee rahoitus­hakemuksen puolestanne.
Energiankierrätys

5 syytä miksi energian uusiokäyttö kannattaa

  1. Pienempi energialasku, kun ostoenergiantarve laskee pysyvästi.

  2. Vähemmän CO2-päästöjä, kun uutta energiaa ei tarvitse tuottaa polttamalla.

  3. Lyhyt takaisinmaksuaika. Järjestelmämme maksavat itsensä takaisin tyypillisesti 1-5 vuotta tai pääomatuotto 20 – 100%.

  4. Parempi tulos, kun juoksevat kulut pienenevät.

  5. Ole osa energiaekosysteemiä. Lämpöenergiaa voi riittää jopa myytäväksi asti.

Mitoitetaan tarpeisiinne sopiva hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä

Hiilineutraali tulevaisuus syntyy teoilla.

Kokonaisratkaisuna toimitettu järjestelmä on huoleton ja varmatoiminen. Kaikki vastaukset laitokseen liittyvissä asioissa saatte yhdeltä ovelta selkeästi ja asiantuntevasti.

Pyydä Calefalta alkukartoitus siitä millainen ratkaisu olisi teille sopivin.

 

Antti Porkka
044 7233 347

Petri Vuori
040 553 4427

Katri Parovuori
040 506 3062

Sami Rahkola
050 550 6543

Sähköpostiosoittemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@calefa.fi

Calefa lampopumppuja yandex

Retrofit-järjestelmä sovitetaan tarpeen mukaan olemassa oleviin tai uusiin tiloihin.