Tehtaan hukka­lämmöt hyöty­käyttöön kassavirta­positiivisesti

Plastexille hankittiin energian uusiokäyttöjärjestelmä kokonaan ilman alkupääomaa. Järjestelmä hoitaa tehtaan jäähdytys- ja lämmitystarpeet sekä lämmittää myös läheiset asuinkiinteistöt CO2-päästövapaasti.
Hyvä tuli! Matti Vidgren on tyytyväinen energian uusiokäyttöjärjestelmän toimitukseen ja toteutukseen. Calefan erikoisasiantuntija Katri Parovuori tuntee muovialan tarpeet.
Hyvä tuli. Plastexin Matti Vidgren on tyytyväinen energian uusiokäyttöjärjestelmän toimitukseen ja toteutukseen. Calefan erikoisasiantuntija Katri Parovuori tuntee muovialan tarpeet.

Hukkalämmön uusiokäyttö lämmityksessä ja kylmän tuottaminen jäähdytykseen lämpöpumppujärjestelmällä on tehtaalle monesti hyvin kannattava investointi. Se pienentää energiakustannuksia ja CO2-päästöjä pysyvästi sekä maksaa itsensä takaisin nopeasti.

Yrityksellä saattaa kuitenkin olla paljon muitakin investointitarpeita, jolloin järjestelmä voi olla järkevää hankkia kassavirtapositiivisesti leasing-rahoituksella. Muovituotteita valmistavalla Plastexin tehtaalla Lohjalla päädyttiin tähän ratkaisuun.

– Kiinteistöosakeyhtiö Plastexille kertaluontoinen investointi olisi ollut mittava hankinta. Teimme kassavirtalaskelmaa, jossa nykyisiä muuttuvia lämmityskuluja verrattiin järjestelmän hankintaan leasing-sopimuksella. Löydettiin hieno ja kokonaisvaltainen ratkaisumalli, jonka kautta pystyttiin viemään hanke maaliin, kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtaja Matti Vidgren kertoo.

Energiankierrätysjärjestelmä leasingilla 

Muovinvalmistuksesta syntyvät noin 25-asteiset hukkalämmöt jalostetaan lämpöpumpulla ja lämpö hyödynnetään tehdaskiinteistön sekä läheisten asuinrakennusten lämmityksessä. Sama lämpöpumppujärjestelmä tuottaa tuotannon tarvitseman jäähdytysenergian.

Energiankierrätys korvaa Plastexilla öljylämmityksen kokonaisuudessaan, jolloin CO2-päästöt putoavat 180 000 kiloa vuodessa. 

– Öljylämmityksestä kokonaan luopuminen oli meillä hankkeen yksiselitteinen päätavoite. Lämmitysjärjestelmä oli muutoinkin elinkaarensa loppupäässä, eli uuteen lämmitysmuotoon investointi olisi joka tapauksessa ollut edessä, Matti Vidgren toteaa.

Energiankierrätysjärjestelmästä maksetaan kiinteää kuukausivuokraa kuuden vuoden ajan. Energiahankkeelle Business Finlandin myöntämä 20 % suuruinen energiatuki maksettiin tehtaalle heti järjestelmän valmistuttua. Se kattaa leasing-kustannukset pitkäksi aikaa. 

Sopimuskauden jälkeen järjestelmä siirtyy kokonaisuudessaan Plastexin omistukseen, jolloin energiasäästöt tulevat täysimääräisesti tehtaan hyödyksi. 

– Kahdenkymmenen vuoden elinkaarilaskelma on osoittanut investoinnille 480 000 euron kokonaissäästön. Bonuksena tulee merkittävästi pienentynyt hiilijalanjälkemme, Matti Vidgren sanoo.

Kannattavasti hiilineutraaliksi

Calefan kokonaisratkaisuna toimittamassa energiankierrätysjärjestelmässä yhdistyvät päästötavoitteiden saavuttaminen, lyhyt takaisinmaksuaika, taloudellinen kannattavuus ja vaivattomuus. 

Calefan erikoisasiantuntija Katri Parovuori kiinnittää huomion energiasäästötoimien tehokkuuteen.

– Plastex toteuttaa päästötavoitteita konkreettisesti. Öljystä päästiin kokonaan eroon. Hiilijalanjäljen pieneneminen on valtavan hieno asia ja tukee kaikkia päästötavoitteita niin kiinteistöosakeyhtiön kuin Oy Plastex Ab:n puolella.

Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä on vaikutuksiltaan merkittävin yksittäinen toimenpide, mutta myös pienempiä hankkeita toteutetaan koko ajan. Led-valaistukseen siirtymä on meneillään ja tulevaisuudessa nähdään hyödynnettävän mahdollisesti myös aurinkoenergiaa.

– Menemme jatkuvasti ja systemaattisesti kohti vähäpäästöisempää tuotantoa ja kiinteistötoimintaa, hiilijalanjälkemme minimoiminen on meille keskeinen arvotekijä ja strateginen tavoite, Matti Vidgren sanoo.

Vankat referenssit, muista kohteista saatu positiivinen palute sekä tietotaito ja osaaminen henkilökohtaisesti vakuuttivat jo investointipäätöstä tehdessä. Olemme Calefan meille avaimet käteen -periaatteella toteutettuun hankkeeseen erittäin tyytyväisiä.

Matti Vidgren
Toimitusjohtaja, Kiinteistöosakeyhtiö Plastex