Referenssit

CO2-vapaata energiaa AmbiHeat lämpöpumppulaitoksilla ja teollisuuden Retrofit-hukkalämmön uusiokäyttöratkaisuilla.

Calefa on toimittanut vuodesta 2013 alkaen noin 200 hukka- ja ympäristön energiaa hyödyntävää energiajärjestelmää, joissa asiakkaat ovat 12/2022 mennessä säästäneet:

Säästetty raha
0
Säästetty energia
0 MWh
Päästövähenemä
0 kg CO2

Jäteveden ylijäämälämmön hyödyntäminen aluelämpöverkossa

Kariniemen jätevedenpuhdistamo laskee jätevesikanaaliin 13-20-asteista puhdistettua jätevettä. Jätevedenpuhdistamon 6900 neliön kiinteistöjä lämmitettiin aikaisemmin kaukolämmöllä. Calefa toteutti Lahti Aqualle lämpöpumppujärjestelmän avaimet käteen -ratkaisuna, jossa ylijäämälämmöt…

Kiinteistöjen lämmittäminen jäteveden ylijäämälämmöllä

Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko ja käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo. Keskellä Calefan Mikko Rantanen. Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä lämmittää jätevedenpuhdistamon kiinteistöt CO2-päästövapaasti jäteveden ylijäämälämmöstä tuotetulla energialla….

Lämpöpumppujärjestelmä tehostaa voimalaitosta

Iisalmen voimalaitos tuottaa talvikaudella reilun 20 000 asukkaan kaupungille kaukolämpöä ja sähköä. Aiemmin voimalaitoksen prosesseissa syntyvää hukkalämpöä lauhdutettiin taivaalle. Nykyään lämpöpumppujärjestelmä huolehtii jäähdytyksestä ja jalostaa…

Tuotannon hukkalämpö korvasi öljylämmityksen ja energian varastointi

AmbiHeat-lämpöpumppulaitos on korvannut kokonaisuudessaan rakennuspaneelitehtaalla käytössä olleen öljylämmityksen. Hukkalämpöä syntyy Paroc-rakennuselementtien valmistuksessa. Tuotantoprosessissa tuleva ylijäämälämpö kerätään talteen ja jatkojalostetaan AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksessa. Lämpö käytetään tehdaskiinteistön tuotanto-…

Työolojen ja tuotannon parantaminen sekä ylijäämälämmön fiksu hyödyntäminen

Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä jäähdyttää muovitehtaan tuotantototilat noin 20-asteisiksi ympäri vuoden, ulkolämpötiloista riippumatta. Tuotannollisena etuna on nopeampi tuotantosykli sekä tehostusta tasalaatuisuuteen, kun pysytään tavoitelämpötiloissa. Järjestelmä hyödyntää…

Tuotannon jäähdytys ja rakennusten lämmitys jalostetaan 25-asteisista hukkalämmöistä

Lähtötilanne oli, että Plastexin tehdas ja sen yhteydessä olevat asuinkiinteistöt lämpenivät öljyllä. Elinkaarensa päässä oleva lämmitysjärjestelmä korvattiin Calefan lämpöpumppujärjestelmällä, joka hoitaa samalla tuotannon jäähdytyksen. …

Lääketehtaan CO2-vapaa lämmön ja jäähdytyksen tuotanto

Turun Orionin tehdasalueen neljän hehtaarin kiinteistöt lämmittää CO2-vapaa AmbiHeat®-lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuotannon hukkalämpöjä ja ulkoilman energiaa. Lämpöpumppulaitos tuottaa jäähdytyksen Orionin tuotantoprosessiin. Jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö…

Jäähdytyksen tehostaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen

Kiillon Lempäälän tehtaalla valmistetaan teollisuusliimoja sekä rakennusteollisuuden tuotteita. Vuonna 2018 alettiin Retrofit-lämpöpumppujärjestemän myötä hyödyntää liimanvalmistuksen hukkalämpöjä käyttöveden sekä kolmen hehtaarin teollisuuskiinteistöjen lämmittämisessä.  Sama järjestelmä huolehtii…

Lämpöpumppulaitos kaukolämmön tuotantoon

Lämmöntalteenottolaitos hyödyntää Yandexin datasalin hukkalämpöä ja kierrättää energian takaisin kaukolämpöverkkoon. Lämmöntalteenotto tapahtuu konesalin ulospuhallusilmasta, jolla on jäähdytetty datasalin tietokoneita. Talteenotettu lämpö nostetaan lämpöpumpuilla jopa…

Ruiskuvalukoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Sinituote hyödyntää yhdeksäntoista ruiskuvalukoneen jäähdytysveden hukkalämmön aluelämpöverkossaan 1,4 hehtaarin kiinteistöjen lämmityksessä. Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestemä tuottaa 350 megawattituntia lämpöä, joka on yli puolet koko tehtaan tarvitsemasta…

Maalaamon hukkalämmön hyödyntäminen ja tuotannon parantaminen

MSK Plastin tehtaalla Kauhavan Ylihärmässä valmistetaan Volvon, Valtran ja monen muun tunnetun valmistajan muoviosia. Energian uusiokäyttöjärjestelmän hankinta tuli MSK Plastille ajankohtaiseksi, kun voimakkaasti kasvaneen…

Kaukolämpöä ilmasta ja aurinkoenergiasta

Suur-Savon Sähkö on korvannut öljyn ja hakkeen käyttöä kaukolämmön tuotannossa ulkoilmaa ja aurinkoenergiaa hyödyntävällä AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksella. AmbiHeat tuottaa lämpöenergian kaukolämpöverkkoon hiilineutraalisti ilman CO2-päästöjä tuottavaa polttamista. Laitoksen HotLevel-erikoislämpöpumppu…

Maalaamon hukkalämmön hyödyntäminen

Aurajoki Oy halusi hyödyntää pintakäsittelylinjansa hukkalämmöt kiinteistön lämmityksessä, vakioida maalaamon tuotanto-olosuhteita ja huolehtia pintakäsittelyn laadusta. Aurajoki Oy:n Turun tehtaalla on suuri jauhemaalaamolinja, jonka uunia…

CHP-voimalaitoksen palamisilman esilämmitys

Polttoaineiden hinnat ovat viime vuosina nousseet suhteessa sähkön hintaan. Samalla lämpöpumpputeknologia on kehittynyt huomattavasti. Tilanne on tuonut voimalaitoksille mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuuttansa ja saavuttaa merkittäviä…

Savukaasun ja pölynpoiston hukkalämmön hyödyntäminen

Ekovillan Kouvolan tehtaalla hyödynnetään eristeiden valmistuksessa syntyvä hukkalämpö tehdaskiinteistön lämmittämisessä. Aiemmin hukkalämmöt oli puhallettu taivaan tuuliin samalla, kun kiinteistöä lämmitettiin maakaasulla. Jotain energiankulutuksesta kertoo…

Tehtaan hukkalämpöjen hyödyntäminen

Kalliomuovilla syntyy muovikalvon valmistuksessa hukkalämpöä, joka oli aiemmin isossa tehdashallissa lauhdutettu halli-ilmaan. Jäähdytystä hoidettiin isolla vedenjäähdyttimellä, jonka käyttäminen tuotti joka kerta korkean hetkellisen sähköpiikin….

Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen

Datakeskus koostuu kolmesta tilasta, joissa jokaisessa on jäähdytyskuormaa maksimissaan 50 kW. Jäähdytettävän ilman lämpötila on maks. +40 C astetta. Räkit imevät ilman kylmäkäytävältä ja…

Hiekankuivauksen hukkalämmön hyödyntäminen

Hiekkapojat Oy halusi vähentää hiekan kuivaukseen kulutettua energiaansa. Ratkaisimme asiakkaamme energiansäästötarpeet lämmöntalteenottojärjestelmällä, jossa hiekan kuivauksesta syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön. Aiemmin hiekan kuivauksesta kaikki poistoilma…

Tehtaan hukkalämmön hyödyntäminen

Alumiinijalostuksen hukkalämmöllä lämmitetään kiinteistöjä. Purso Oy on suomalainen alumiinia jalostava perheyritys, jolla on tehtaat Siurossa ja Ikaalisissa. Alumiinin jalostuksessa tarvitaan paljon energiaa ja niinpä…

Rotaatiovalu-uunin hukkalämmön hyödyntäminen

Wavin-Labko Oy:n toiveesta ideoimme ja toteutimme järjestelmän, jossa rotaatiovalu-uunin hukkalämmöt käytetään kiinteistön lämmitykseen. Aiemmin rotaatiouunin poistokaasut (+250°C) puhallettiin suoraan ulkoilmaan ja kiinteistöä lämmitettiin samanaikaisesti…

Solumuovikoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Arteknon Luopioisten tehtaalla valmistetaan erityisesti EPS-solumuovituotteita. Valmistusprosessia lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen, joten se on melkoinen energiasyöppö. Artekno Oy halusi tehostaa valmistusprosessinsa energiakäyttöä ja vähentää…

Ruiskuvalukoneiden hukkalämmön hyödyntäminen

Plastep halusi vähentää öljyn käyttöä tuotantotilojen ja toimiston lämmittämisessä. Plastep valmistaa muovituotteita ruiskuvalukoneilla, joita jäähdytetään jäähdytysvesikierrolla. Aiemmin jäähdytysenergia johdettiin viemäriin. Ratkaisimme asiakkaan säästötarpeen johtamalla…

Alumiinipuristimen jäähdytys ja hukkalämmön hyödyntäminen

Mäkelä Alu investointi upouuteen alumiinipuristuslinjaan, joka käynnistyi maaliskuussa 2017. Mäkelä Alulla on kiinnitetty erityistä huomiota suuriin energiamääriin, jota alumiinin jalostus vaatii. Uudesta puristuslinjasta haluttiin…

Vapaajäähdytys osana jäähdytyskiertoa

Muoviteollisuus on hyvin energiaintensiivinen ala, jossa etenkin sähköä kuluu huomattavan paljon. Tuotantoprosessissa tarvittava jäähdytys on lämmityksen ohella suurin yksittäinen sähkönkuluttaja. Okartek Oy halusi leikata…

Tekstiilikuivurien hukkalämmön hyödyntäminen

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy halusi vähentää tekstiilikuivurien energiankulutusta. Aiemmin tekstiilikuivurit puhalsivat kaiken poistoilman (+80°C –  +130°C) taivaan tuuliin ja otti korvausilman raakana ulkoilmasta. Koska tuloilman…

Tekstiilikuivurien hukkalämmön hyödyntäminen

Uudenmaan Sairaalapesulalle Keravalle toteutettiin tekstiilikuivurien poistoilman lämmöntalteenotto Calmari-lämmönsiirtimillä. Lämpö otetaan talteen kuivurien poistoilmasta ja siirretään ulkoa tulevaan kuivausilmaan. Pois puhallettavasta ilmasta saadaan talteen keskimäärin…

Tekstiilikuivurien hukkalämmön hyödyntäminen

Lindsrömin tytäryhtiön Comforta Mäntsälän pesulassa toteutettiin Calefa Oy:n toimesta ensin selvitys energiansäästöpotentiaalista. Selvityksen pohjalta lähdettiin toteuttamaan lämmöntalteenottoa tekstiilikuivurien poistoilmasta Calefan Calmari-lämmönsiirtimillä. Talteenotettu lämpö siirretään…