Kingspanin tehdas lämpenee öljyn sijaan hukkalämmöllä

Lämmitysöljyn käytöstä luovutaan kokonaan, kun Paraisten Paroc Panel System -tehtaan lämmityksessä siirrytään hukkalämmön uusiokäyttöön. Ylijäämälämpöä myös varastoidaan energiakaivoihin, josta sitä hyödynnetään kiinteistöjen lämmityksessä tuotannon ulkopuolisina ajankohtina.
Taloudellisesti kannattava ja CO2-vapaa lämmöntuotanto on herättänyt valtavasti kiinnostusta myös emoyhtiössä, sillä vastaavanlaisia tehtaita Kingspanilla on maailmanlaajuisesti.
Taloudellisesti kannattava ja CO2-vapaa lämmöntuotanto on herättänyt valtavasti kiinnostusta myös emoyhtiössä, sillä vastaavanlaisia tehtaita Kingspanilla on maailmanlaajuisesti.

Kingspan Oy:n Paraisten tehdasrakennukset lämpiävät ensi syksystä alkaen tuotannon hukkalämmöllä ja energiakaivoihin varastoidulla lämpöenergialla. Uusi lämmitysmuoto korvaa kokonaisuudessaan rakennuspaneelitehtaalla käytössä olleen öljylämmityksen. Innovatiivinen järjestelmä vastaa haasteisiin, joita energiankierrätyksen suhteen oli aiemmin ollut.

– Meillä oli ollut mietinnässä jo pidempään, miten öljyn käytöstä pääsisi eroon. Aiemmin tutkimme hukkalämpöjärjestelmiä toisten tahojen kanssa, mutta takaisinmaksuaikaa ei saatu järkeväksi eikä öljylämmityksestä olisi päästy eroon tuotannon ulkopuolisina aikoina, tuotantojohtaja Kimmo Tamminen Kingspanilta kertoo.

Calefan AmbiHeat-järjestelmän myötä näihin kysymyksiin löytyi ratkaisu. Tehtaan CO2-päästöt putoavat 300 000 kiloa vuodessa. Energiakustannukset alenevat pysyvästi, säästöä lämmityskustannuksissa syntyy 100 000 euroa joka vuosi. Hukkalämmön uusiokäyttö vastaa 120 omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. 

Hukkalämmöt fiksummin hyötykäyttöön

Tehtaalla hukkalämpöä syntyy Paroc-rakennuselementtien valmistuksessa. Tuotantoprosesseista tuleva ylijäämäenergia otetaan talteen ja jatkojalostetaan AmbiHeat-lämpölaitoksessa lämpöpumpuilla. Lämpö käytetään tehdaskiinteistön tuotanto- ja toimistotilojen lämmittämiseen. Ylijäämäenergiaa varastoidaan maakaivoihin, josta sitä hyödynnetään kylminä vuodenaikoina tai kun tuotantoa ei ole.

– Energian varastoinnilla hukkalämmön uusiokäyttöä pystytään tehostamaan merkittävästi. 
Vaikka tuotanto painottuu tiettyihin sykleihin, varastoinnin ansiosta energiaa voidaan hyödyntää myös muina aikoina, sanoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori.

Kingspanilla on ollut jo kymmenen vuotta käynnissä maailmanlaajuinen kestävän kehityksen ohjelma Planet Passionate, jossa tarkoituksena on saada hiilipäästöt alas. Paraisten tehtaalla on useampia tähän liittyviä hankkeita menossa, kuten aurinkopaneelien hankinta, led-valaistukseen siirtyminen, sähkötrukkien käyttö sekä sähköautoihin siirtyminen. 

– Hukkalämmön uusiokäyttö ja energian varastointi on näistä kaikista suurin vaikuttavuudessaan ja kannattavuudessaan, Kimmo Tamminen mainitsee.

Paraisista otetaan mallia maailmalle

AmbiHeat-järjestelmän myötä Kingspanin Paraisten tehtaan lämmitys siirtyy kokonaan päästöttömäksi samalla, kun energiakustannukset leikkaantuvat merkittävästi. Tätä samaa halutaan myös muihin Kingspanin tehtaisiin.

– Järjestelmä on herättänyt valtavasti kiinnostusta emoyhtiössä, sillä vastaavia tehtaita Kingspanilla on maailmanlaajuisesti, Kimmo Tamminen kertoo.

Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitos toimitetaan paikan päälle valmiina moduulina, joka liitetään tehtaan lämmitysjärjestelmään. Myös vastuukysymykset kokonaisjärjestelmässä ovat tehtaalle selkeitä.

– Järjestelmä tulee avaimet käteen -toimituksella, jossa Calefa toimittajana vastaa takuukysymyksistä.

Lämpöpumppulaitokseen kuuluvat energiakaivot toteuttaa Saariston Kaivonporaus Oy. Kolmensataa metriä syviä maakaivoja tulee yhteensä kymmenen kappaletta.