Aurajoki1

Pintakäsittelylaitokset ovat erittäin suuria energiankuluttajia, koska maalaamoissa tarvitaan aina lämpöä ja suuri ilmanvaihto. Aurajoki Oy taas on yritys, jolla on pitkän linjan kokemus pintakäsittelyn saralta. Heidän jauhemaalaamonsa sijaitsee Turussa. Jauhemaalaamon jatkuvatoimista uunia lämmitetään kaasulla. Osa uunien lämmöistä ajetaan ilmavirran mukana taivaan tuuliin, mutta suurin osa uunin lämmöistä säteilee maalaamon sisätiloihin, aiheuttaen työskentelyolosuhteisiin ongelmia huoneilman korkeista lämpötiloista johtuen. Korkeat maalaamon lämpötilat johtivat siihen, että ovia ja kattoikkunoita pidettiin auki, jolloin maalaamon olosuhteita oli mahdotonta kontrolloida. Vetoisuus, epäpuhtaudet ja suuri energiankulutus pintakäsittelyosastolla ei kuulosta hyvältä yhdistelmältä, joten asialle oli tehtävä jotakin.

Aurajoki Oy pyysi apuja  hukkalämpöjen hyödyntämiseen erikoistuneelta Calefalta. Kokonaisratkaisussa piti siis huomioida sekä maalaamon energiansäästö että tuotanto-olosuhteiden vakiointi ja sitä kautta pintakäsittelyn laadusta huolehtiminen. Calefan ammattilaiset kävivät ensiksi tekemässä tuotantolaitoksella esiselvitykset, jossa arvioitiin hukkalämmön lähteet ja määrät. Tämän lisäksi selvitettiin hukkalämmön hyödyntämiskohteet sekä laskettiin investoinnin tuotto-odotukset. Selkeiden suunnitelmien ja hyviksi havaittujen tuotto-odotusten jälkeen Calefa aloitti toteutusvaiheen.

Toteutusvaiheen Calefa teki avaimet käteen-toimituksena. ”Lämmöntalteenottojärjestelmässä maalaamon hukkalämmöt imetään katonrajasta ja hyödynnetään viereisten pintakäsittelyosastojen tuloilman lämmityksessä”, kertoo Aurajoki Oy:n kunnossapitopäällikkö Jorma Vuoristo. Vuoristo kertoo projektin sujuneen hyvin ja aikataulussa ja huomioi myös, että pintakäsittelytuotantoa ei tarvinnut katkaista muutostöiden takia. ”Lämpökuormaa on saatu pois katon rajasta, jolloin myös muu kiinteistötekniikka pysyy paremmassa kunnossa ja on pitkäikäisempää. Lisäksi vetoisuus ja työskentelylämpötila on saatu hallintaan, joka näkyy positiivisesti työn tehokkuudessa”, Vuoristo toteaa.

”Lämmöntalteenottojärjestelmän ansioista tavoitteenamme on leikata merkittävästi tehtaan kaukolämpölaskua ja   . Lisäksi saamme parannettua henkilöstömme työskentelyolosuhteita ja tuotelaatua, koska hukkalämmöt ja ilmanvaihto saadaan hallintaan, eikä ulkoa enää tule suodattamatonta ilmaa”, kertoo Aurajoki Oy:n liiketoimintajohtaja Marko Rantala. ”Näin jälkikäteen ajateltuna tämä projekti olisi pitänyt toteuttaa jo aikaisemmin, mutta onneksi se tehtiin sentään nyt”, Rantala jatkaa hymyssä suin.

Aurajoki2

Aurajoki3