Retrofit

Jäähdytyksen tehostaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen

Kiilto otti hukkalämmöt hyötykäyttöön yli kolmen hehtaarin teollisuuskiinteistöjen ja käyttöveden lämmittämisessä Lempäälässä. Tehtaalla valmistetaan teollisuusliimoja sekä rakennusteollisuuden tuotteita.

Vuonna 2018 vamistunut hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä hyödyntää liimanvalmistuksessa syntyviä hukkalämpöjä. Erinomaisten kokemusten siivittämänä Kiito päätti laajentaa hukkalämmön uusiokäyttöä.

Syksyllä 2019 valmistuneen sulateliiman valmistuksen hukkalämpöjä hyödyntävän järjestelmän myötä vuotuiset energiasäästöt ovat nousseet 150 000 euroon.

Molemmat hukkalämmön uusiokäyttöjärjestemät ovat myös tehostaneet tuotantoa, tasalaatuistaneet prosessia sekä lisänneet kapasitettia. Tehostuminen perustuu lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävään jäähdytysjärjestelmään.

Kohteessa lämpöpumpun hyötysuhde COP on 4.

Mikä hybridijärjestelmä?

Hybridijärjestelmä tarkoittaa useita eri energianlähteitä hyödyntävää järjestelmää. Kiillolla lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään hukkalämmön ohella maalämpöä ja maakylmää.

Kallioperään poratut maalämpökaivot toimivat akkuna, johon ylijäävää hukkalämpöä ladataan käytettäväksi myöhemmin uudelleen. Maalämpökaivot on toimittanut Rototec Oy.

Lisää tehoja tuotantoon parantuneella jäähdytyksellä

Maakylmän ja lämpöpumppujen yhdistelmällä on saatu paljon kaivattuja jäähdytystehoja reilusti lisää. Tämän myötä polymerointiprosessin tuotantokapasiteettiin on tullut merkittävää lisäystä.

Tätäkin tärkeämpänä hyötynä Kiillon tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori näkee, ettei tuotantosuunnitelmia tarvitse enää muutella jäähdytyskapasiteetin riittävyyden mukaan.

– Jäähdytysvesi pysyy nyt tasalämpöisenä koko prosessin ajan ympäri vuoden, mikä lisää tuotannon tasalaatuisuutta, Juhannusvuori kertoo.

Myös sulateliimaprosessiin järjestelmä on tuonut tehoja. Läpimenoaika on nopeutunut, kun tehokkaan jäähdytyksen ansiosta valmistusta pystytään ajamaan nopeammin.

Toimintavarmuutta

– Lämmöntalteenottojärjestelmät ovat todella monimutkaisia, etenkin kun ne ovat liitettynä tuotannon prosessiin. Käynnistyshetkestä lähtien kaikki on toiminut kuten on pitänytkin, yhtäkään häiriötä ei ole ollut. Tällainen on harvinaista, tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori kommentoi Calefan toimittamaa kokonaisjärjestelmää.

Tulossa AmbiHeat ja ylijäämälämmön myynti

Tällä hetkellä Kiillolla on meneillään tässä aihepiirissä  jo kolmas energiatehokkusprojekti, jossa ylijäämälämpöä aletaan myydä kaukolämmöksi.

Kemiantehdas
Kiillolla alkuvuodesta käyttöönotettu hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Nyt tehtaalla aiotaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä.