Retrofit

Maalaamon hukkalämmön hyödyntäminen

Aurajoki Oy halusi hyödyntää pintakäsittelylinjansa hukkalämmöt kiinteistön lämmityksessä, vakioida maalaamon tuotanto-olosuhteita ja huolehtia pintakäsittelyn laadusta.

Aurajoki Oy:n Turun tehtaalla on suuri jauhemaalaamolinja, jonka uunia lämmitetään kaasulla. Uunista säteili hukkalämpöä maalaamon ympäristöön, aiheuttaen työskentelyolosuhteisiin ongelmia huoneilman korkeista lämpötiloista johtuen. Korkeat maalaamon lämpötilat johtivat siihen, että ovia ja kattoikkunoita pidettiin auki, jolloin maalaamon olosuhteita oli mahdotonta kontrolloida. Vetoisuus, epäpuhtaudet ja suuri energiankulutus pintakäsittelyosastolla ei ole hyvä yhdistelmä, joten asialle oli tehtävä jotakin.

Toteutimme lämmöntalteenottojärjestelmän Aurajoki Oy:lle avaimet käteen-toimituksena. Kokonaisratkaisussa piti siis huomioida sekä maalaamon energiansäästö että tuotanto-olosuhteiden vakiointi ja sitä kautta pintakäsittelyn laadusta huolehtiminen. Lämmöntalteenottojärjestelmässä maalaamon hukkalämmöt imetään katonrajasta ja hyödynnetään viereisten pintakäsittelyosastojen tuloilman lämmityksessä. Lämpökuorma saadaan pois katon rajasta, jolloin myös muu kiinteistötekniikka pysyy paremmassa kunnossa ja on pitkäikäisempää. Lisäksi vetoisuus ja työskentelylämpötila saatiin hallintaan eli työskentelyolosuhteet saatii parannettua huomattavasti.

Pintakäsittelylinjan hukkalämmön hyödyntäminen leikkaa merkittävästi tehtaan kaukolämpölaskua, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika on vain muutaman vuoden.

Retrofit, Pintakäsittely
Lämmön­talteenotto­järjestelmässä maalaamon hukka­lämmöt imetään katon­rajasta ja hyödynnetään viereis­ten pinta­käsittely­osastojen tuloilman lämmityksessä.

KÄYNTIOSOITE
Muovitie 1, 15860 Hollola

POSTIOSOITE
PL 15, 15871 Hollola

Y-tunnus 2565711-3

Calefa - Energiaratkaisuja ympäristön ehdoilla

info@calefa.fi
010 2190 280

HENKILÖKOHTAISET YHTEYSTIEDOT