AmbiHeat

Kaukolämpöä ilmasta ja aurinkoenergiasta

Suur-Savon Sähkö on korvannut öljyn ja hakkeen käyttöä kaukolämmön tuotannossa ulkoilmaa ja aurinkoenergiaa hyödyntävällä AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksella.

AmbiHeat tuottaa lämpöenergian kaukolämpöverkkoon hiilineutraalisti ilman CO2-päästöjä tuottavaa polttamista.

Laitoksen HotLevel-erikoislämpöpumppu jalostaa ilmasta kerätyn lämmön kaukolämpöverkkoon sopivaksi. Samanaikaisesti se jäähdyttää sekä aurinko- että energiakeräimiä, jotta lämpöä saadaan otettua entistä enemmän talteen.

Ylijäämälämpö varastoidaan lämpöakkuun, mistä lämpöä jalostetaan erikoislämpöpumpun kautta kaukolämpöverkkoon.

Aurinkokenttä tuottaa 25 % järjestelmän energiasta. Loput 75 % tuotetusta lämpöenergiasta kerätään lämpöpumpun avulla ilmasta.

AmbiHeat-lämpölaitos on Puumalassa korvannut öljyn käytön kesäajan kaukolämmöntuotannossa ja pienentänyt hiilidioksidipäästöjä 515 000 kiloa vuodessa. Myös hakkeen polttaminen on vähentynyt merkittävästi. CO2-päästöjen pudotukset vastaavat noin 260 henkilöauton vuotuisia päästöjä. 

Riskienhallinnan kannalta on tärkeä asia, että laitos toimitetaan kokonaisratkaisuna. Olisimme saattaneet olla isoissa ongelmissa, jos olisimme ottaneet tähän monta toimittajaa.

Markus Tykkyläinen
Toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö