Retrofit

Työolojen ja tuotannon parantaminen sekä ylijäämälämmön fiksu hyödyntäminen

Calefan kokonaistoimittama lämpöpumppujärjestelmä jäähdyttää muovitehtaan tuotantototilat noin 20-asteisiksi ympäri vuoden, ulkolämpötiloista riippumatta.

Tuotannollisena etuna on nopeampi tuotantosykli sekä tehostusta tasalaatuisuuteen, kun pysytään tavoitelämpötiloissa.

Järjestelmä hyödyntää rotaatiovalu-uunien ylijäämälämmöt kiinteistöjen lämmityksessä sekä kasvualustojen kuivausprosessissa.

Lämpöpumppujärjestelmän myötä tehtaan ostoenergiantarve ja ympäristöjalanjälki ovat pienentyneet pysyvästi.

Favoritin tärkeä tehtävä on koko ajan kehittää toimintaa ja parantaa osaltaan Biolan-groupin kilpailukykyä. Calefan toimittama lämpöpumppujärjestelmä on hyvä esimerkki sellaisesta investoinnista. Tämä ei ole missään tapauksessa puhtaasti bisnesinvestointi, vaan osaltaan tähtää siihen, että porukalla on hyvä tehdä töitä ja parhaat tekijät viihtyvät meillä jatkossakin

Kaj Paavola
Toimitusjohtaja, Favorit Tuote

Muoviala
Lämpöpumppujärjestelmä hyödyntää muovituotannon ylijäämälämmöt Favorit Tuotteen kiinteistöjen lämmityksessä sekä kasvualustojen kuivausprosessissa. Järjestelmä jäähdyttää tuotantotilat noin 20-asteisiksi ympäri vuoden.