”Tämä on ollut merkittävin yksittäinen toimenpide” – Kymen Veden Mussalon jäteveden­puhdistamo saavutti hiili­neutraalisuus­tavoitteen

Lämpöpumppujärjestelmä lämmittää jätevedenpuhdistamon kiinteistöt CO2-päästövapaasti jäteveden hukkalämmöllä.
Jätevedenpuhdistamon lietetorni sekä muut puhdistamon rakennukset lämpiävät hukkalämmöllä.
Jätevedenpuhdistamon lietetorni sekä muut puhdistamon rakennukset lämpiävät hukkalämmöllä.

– Vihreät arvot ovat meille tosi tärkeitä. Haluamme omalla toiminnalla tavoitella hiilineutraalisuutta kuten myös omistajakunnat, Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko sanoo. Kymen Vesi on mukana Kotkan ilmastohankkeessa, joka liittyy hiilineutraalisuutta tavoitteleviin Hinku-kuntiin.

Calefan hiljattain suunnittelema ja toteuttama lämpöpumppujärjestelmä kerää lämpöä Mussalossa puhdistetusta jätevedestä. Lämpöenergia hyödynnetään omien kiinteistöjen ja käyttöveden lämmityksessä. Järjestelmä tuottaa täysin hiilineutraalisti 1100 MWh energiaa vuodessa, josta 90 % tuotetaan lämpöpumpulla ja 10 % priimataan sähkökattiloilla. Kymen Vedellä on vihreä sähkö käytössä. Järjestelmän myötä maakaasun käytöstä on voitu luopua kokonaan, CO2-päästövähenemä on 215 tonnia vuodessa.

– Meillä on paljon muitakin energiatehokkuustoimia mitä teemme, mutta niissä vaikutukset ovat projektikohtaisesti pienemmät. Tämä projekti on ollut merkittävin yksittäinen toimenpide, joka on kasvattanut energiaomavaraisuutta pysyvästi ja pitkälle aikavälille, Emmi-Maria Ukko toteaa.

Vaivattomasti valmista etuajassa

Calefan toimittaman hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmän alkuperäinen valmistumisaika oli heinäkuussa 2021, mutta lämpöpumppujärjestelmä otettiin käyttöön jo kesäkuun alussa. 

– Projekti alkoi tammikuussa 2021 ja aikatauluissa ollaan noin kuukauden edellä. Budjetissa on pysytty. Mitään yllättäviä kuluja projektissa ei ole tullut, Emmi-Maria Ukko vahvistaa kokonaistoimituksen osalta. 

Kymen Veden käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo on elänyt käytännön arkea projektin kanssa. Hän vahvistaa kokonaistoimituksen olleen henkilökunnan näkökulmasta vaivaton.  

– Kriittiset paikat on saatu kaikkien osalta sovitettua. Puhdistamolle kulkee kemikaalirekka tietyin määräajoin, mutta pihan sekä sisätilojen kulkuväylät ovat olleet aina henkilökunnalle ja muille toimijoille auki sekä siististi hoidettu, Mäkitalo lisää.

Nopeasta toiminnasta huolimatta työt on tehty kaikilta osin huolellisesti.

– Laitosmiehen kanssa laitosta kierrettäessä hän halusi antaa erityiskommentin, että lämpöpumput ja järjestelmä on kaikki tehty viimeisen päälle, Emmi-Maria Ukko lisää.

Huipputuotto ympäristöarvojen lisäksi

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävä projekti on myös taloudellisesti varsin kannattava. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta ja investoinnin tuotto on 25 %. Hankkeelle on saatu energiatukea Ympäristöministeriöstä.

–  Jätevedenpuhdistamojen hukkalämpöjen uusiokäytössä on valtava potentiaali, nämä ovat laitoksille todella kannattavia. Hienoa, että Kymen Vesi teki tämän ympäristöteon ja tarttui mahdollisuuteen, Calefan projektipäällikkö Mikko Rantanen sanoo.

Hän kertoo, että kokonaisjärjestelmän osalta jälkiseuranta jatkuu projektin puitteissa vielä vuoden verran käyttöönotosta. 

– Seuraamme ja säädämme järjestelmää, jotta se toimii optimaalisesti kaikkina vuodenaikoina ja eri prosessiolosuhteissa. Etävalvonta varmistaa nopean reagoinnin, joten toiminta on varmistettu jatkossakin.

Calefan Mikko Rantanen jätevedepuhdistamon valvomossa.
Calefan Mikko Rantanen jätevedenpuhdistamon valvomossa.
Kymen Veden käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo ja laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko ja Calefan Mikko Rantanen.
Kymen Veden käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo ja laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko Calefan miehen kanssa.

Kymen Vesi Oy on Kotkan, Pyhtään ja Kouvolan omistama alueellinen vesilaitos.

 

Jäteveden ylijäämälämmön hyödyntäminen kiinteistöjemme lämmityksessä on kasvattanut energiaomavaraisuuttamme pysyvästi.

Emmi-Maria Ukko
Laitospäällikkö, Kymen Vesi

Kokonaistoimitus on henkilökunnan näkökulmasta ollut vaivaton. Pihan ja sisätilojen kulkuväylät ovat olleet aina avoinna ja siististi hoidettu. Työt on tehty kaikilta osin huolellisesti.​

Jukka Mäkitalo
Käyttöinsinööri, Kymen Vesi